Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 28 червня – 4 липня

Київ, 29/06/2021 - 15:08, UNIQUE ID: 210629_29
Press releases

English version is below

Анонси подій: 28 червня – 4 липня

 

Події в Україні

 

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

23.06 – 30.06

 

Тренінг з концепції аналізу ризиків

Організовується програмою з вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні

Контакти:

Ірина Проценко

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

25.06 - 18.07

Мобільний павільйон House of Europe у Миколаєві

 

Організовується House of Europe

Деталі: тут

Контакти:

Марина Міщенко

maryna.mishchenko@houseofeurope.org.ua

+380 93 902 22 28

30.06

Індекс DESI - Цифрова економіка та  оцінка суспільства в Україні

Організовується в контексті імплементації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною - Фаза II

Контакти:

Олена Єрмоленко

oermolenko@ecomm.com.ua

+380 67 247 79 63

30.06

Тренінг «Конвенція Пан-Євро-Мед: що потрібно знати експортеру/імпортеру»

Організовується за підтримки громадської  ініціативи «За чесну та прозору митницю» 

Деталі: тут

Реєстрація: тут

Контакти:

Олена Рубанік

rubanik@ier.kyiv.ua

 

2.07

Круглий стіл: «Економіка, екологія, освіта − можливі точки росту для України?»

Організовується в рамках проєкту EU4USociety

Деталі: тут

Реєстрація: тут

Контакти:

Ольга Квашук

kvashuk@irf.ua

 

Майбутні події

6.07

Вебінар

«Європейські проєкти співпраці»

Організовується Креативною Європою

Деталі: тут

Реєстрація: тут

8.07

Вебінар

 «Поширення європейських художніх робіт»

Організовується Креативною Європою

Деталі: тут

 

Реєстрація: тут

_________________

 

Weekly announcement leaflet

 

Announcements: 28 June – 4 July

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Relevant information

23.06 – 30.06

Training on the risk analysis concept

By Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal health and welfare in Ukraine

Contacts:

Iryna Protsenko

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

25.06 – 18.07

House of Europe Mobile Pavilion in Mykoliav

By House of Europe

Contacts:

Maryna Mishchenko

maryna.mishchenko@houseofeurope.org.ua

+380 93 902 22 28

Details: here

30.06

DESI - Digital Economy & Society measurement enabling in Ukraine

By Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II

Contacts:

Olena Ermolenko

oermolenko@ecomm.com.ua

+380 67 247 79 63

 

30.06

Training "Pan-Euro-Mediterranean Convention: what an exporter / importer needs to know

By Support to the civil society initiative For Fair and Transparent Customs

Details: here

Registration: here

Contacts:

Olena Rubanik

rubanik@ier.kyiv.ua

2.07

Round table discussion «Economy, environment, education – possible seeds for Ukraine’s growth?»

By EU4USociety: Civil Society Partnership Project

Details: here

Registration: here

Contacts:

Olha Kvashuk

kvashuk@irf.ua

 

Looking ahead

 

6.07

Webinar: “European projects of co-operation”

By Creative Europe

Details: here

 

Registration: here

8.07

Webinar: Spread of European artworks”

By Creative Europe

Details: here

 

Registration: here

Редакторські розділи:

Автор