Delegation of the European Union to Uganda

Shtypi dhe media

Deklaratë e Përfaqësueses së Lartë, Federica Mogherini, në emër të Bashkimit Evropian me rastin e Ditës Botërore për Liri të Shtypit, 3 maj 2019
Deklarata e Përfaqësueses së Lartë Federica Mogherini në emër të Bashkimit Evropian me rastin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, 17 maj 2018
Barazia mes grave dhe burrave është një nga vlerat themelore të Bashkimit Evropian të mishëruara në traktatet tona. Bashkimi ynë është pionier i trajtimit të diskriminimit gjinor dhe mund të jemi krenarë me progresin e arritur: Evropa është një nga rajonet më të sigurta dhe më të barabarta për gratë
European Union Heads of Mission in Uganda along with the Heads of Mission of Norway, Iceland and the Vatican in Uganda visited inmates on death row at the Luzira Maximum Security Prison last week as part of EU global outreach to mark the European and World Day against the Death Penalty.   The visit
Close to 80 European participants gathered in Kampala, Uganda to discuss how to work better at country level.
H.E. President Yoweri Museveni hosts biannual Article 8 Political Dialogue with the European Union on November 15, 2019.
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Videos: 
Erasmus+ International Dimension
Erasmus+ International Dimension
The video promotes the international dimension of Erasmus+ through real life examples and shows how international cooperation is helping people outside the EU and EU citizens to internationalise. It features a series of testimonials from current and past beneficiaries of Erasmus+ mobility
Videos: 
EU Global Strategy - Solar energy in Uganda
EU Global Strategy- Solar energy in Uganda
Can our actions in a far-away place create jobs inside Europe? Yes indeed. Our foreign policy can benefit both European citizens and our international friends. This is the Union we are building with the Global Strategy for foreign and security policy.