Delegation of the European Union to Uganda

EU poziva za miran, transparentan i inkluzivan izborni proces

24/09/2019 - 10:01
News stories

Izjava šefova misija EU na Kosovu povodom vanrednih parlamentarnih izbora, 6. oktobra 2019

 

 

Nakon poziva predsednika Thaçija, Misija EU za posmatranje izbora (EOM) je razmeštena za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra 2019. Izbori su jedna od osnovnih komponenti demokratije. Predstavljaju priliku za građane Kosova da iskoriste svoje demokratsko pravo da glasaju i izaberu svoje lidere.

EU poziva da se izborni proces odvija na miran, transparentan i inkluzivan način, u skladu sa međunarodnim standardima i vladavinom zakona. Sve političke stranke i lideri trebaju da obezbede respektabilnu kampanju usredsređenu na konkretne programe u interesu građana Kosova.

Jačanje izbornog procesa je suštinski deo izbornog ciklusa i od izuzetnog značaja na Kosovu. EU i OEBS su zajedno podržali osnivanje ad hoc skupštinskog Odbora i savetodavne grupe za ovo pitanje. Pozivamo sve stranke da ozbiljno shvate napore Odbora i ubrzaju rad istog nakon izbora kako bi se sprovele preporuke EU EOM-a.

Languages:
Urednički odeljci: