EU Delegation to Turkmenistan

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 984

Unë jam i privilegjuar dhe i nderuar që marr rolin e Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë dhe Nënkryetar të Komisionit Evropian.

ჩემთვის დიდი პატივია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავება.

I am privileged and honoured to take up the role of the European Union’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission.

Jeg er priviligert og stolt over å innta rollen som Den europeiske unions høyrepresentativ for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, og som visepresident i Europakommisjonen.

Imam privilegiju i čast da preuzmem ulogu visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije

Tengo el honor y el privilegio de asumir el cargo de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea.

Pages