Delegation of the European Union to Tunisia

מזון בטוח יותר מבעלי חיים בריאים: פרויקט תאומות של האיחוד האירופי מוביל לשיפור באבחון מחלות של בעלי חיים ובקרה עליהן בישראל

רמת גן, 17/11/2016 - 15:35, UNIQUE ID: 161117_11
Press releases

פרויקט twinning מוצלח שנערך בהשתתפות ישראל, גרמניה והולנד במטרה לחזק את היכולות של המכון הווטרינרי ע"ש קמרון יינעל בטקס סיום ב-21 בנובמבר.

פרויקט twinning מוצלח שנערך בהשתתפות ישראל, גרמניה והולנד במטרה לחזק את היכולות של המכון הווטרינרי ע"ש קמרון יינעל בטקס סיום ב-21 בנובמבר.

 

ההישג העיקרי של הפרויקט, שנמשך 21 חודשים, היה חיזוק משמעותי של היכולות במכון הווטרינרי ע"ש קמרון בתחומי האפידמיולוגיה והאבחון. הבטחת האיכות במעבדות, בפרט, הותאמה באפקטיביות לתקנים בינלאומיים.

 

בעלי העניין הישראליים – המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, משרד הבריאות ובעלי מעבדות הפרטית – התוודעו בנוסף למערכת האירופית המקשרת בין מעבדות פרטיות למעבדות הלאומיות המוכרות הפועלות במדינות החברות באיחוד האירופי, כמו גם למסגרת המשפטית החלה באיחוד האירופי על הדיאגנוסטיקה המתבצעת במעבדות פרטיות והפיקוח עליהן.

 

הפרויקט מומן על ידי האיחוד האירופי עם תקציב בסך 1,030,000 אירו. השותפים המובילים בפרויקט מן הצד האירופי, שעבדו מול משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל, היו מכון פרידריך-לפלר (LFI) מגרמניה והמכון הווטרינרי המרכזי (CVI) בהולנד.

 

טקס הסיום יתקיים ב-21 בנובמבר בבית החולים הווטרינרי בבית דגן, בהשתתפות נציגים מן האיחוד האירופי ומישראל יחד עם כל השותפים בפרויקט. 

 

פרויקטי twinning במימון האיחוד האירופי הם חלק ממדיניות השכנות האירופית של האיחוד האירופי. הם מאפשרים לרשויות ציבוריות במדינות שכנות כמו ישראל לגבש חוקים ותקנות או לארגן מחדש מסגרות מוסדיות לפי מודלים אירופיים בעזרת מומחיות שנצברה במדינות החברות של האיחוד האירופי. בישראל התקיימו מאז 2007 עשרה פרויקטי twinning בתחומים של אבטחת מידע, תחבורה, שוויון הזדמנויות תעסוקתי, תקשורת, שירותים וטרינריים, סטטיסטיקה, הגנה על הסביבה ופיתוח כפרי.

 

אנשי קשר לעיתונאים:

משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל: דייוויד קריס 054-2240772

משרד החקלאות ופיתוח הכפר: דפנה יוריסטה 03-9485436    

dover@moag.gov.il

רובריקות: