Delegation of the European Union to Tunisia

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet: Europakommisjonen styrker EUs regler for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering

18/08/2021 - 10:43
News stories

 

Europakommisjonen har presentert nye lovforslag for å styrke EUs regler for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT). Formålet med pakken er å forbedre avsløringen av mistenkelige transaksjoner og aktiviteter, samt tette smutthull som brukes for å hvitvaske ulovlige inntekter eller finansiere terroraktiviteter. Som nevnt i EUs strategi for en sikkerhetsunion for 2020-2025, vil styrking av EUs rammeverk for bekjempelse av hvitvasking og ulovlig finansiering bidra til å beskytte EU mot terrorisme og organisert kriminalitet. 

Den nye pakken består av fire lovforslag:

  • Etablering av en ny EU-myndighet for AML/CFT;

  • Felles EU-regler for AML/CFT, med nye regler på områder som for eksempel kundekontroll og eierskap;

  • Et nytt direktiv med bestemmelser om for eksempel regler om nasjonale tilsynsmyndigheter og enheter for finansiell etterretning i EU-medlemsland;

  • En revisjon av 2015-forordningen om overføring av midler for å bedre sporingen av overføringer av kryptokurser og for å forby anonyme behold av kryptokurser.

Kommisjonen har også foreslått et nytt tak på 10.000 EUR for store kontantbetalinger. Dette gjør det vanskeligere å hvitvaske svarte penger gjennom kontanttransaksjoner. Når det gjelder tredjeland, jobber Kommisjonen tett med sine internasjonale partnere og med Financial Action Task Force (FATF). Et land som er oppført av FATF vil også bli oppført av EU. Dermed vil det være to EU-lister, en “svart liste” og en “grå liste”, som gjenspeiler FATF-oppføringen. Etter oppføringen vil EU kunne iverksette tiltak som gjenspeiler risikoene landet utgjør. EU vil også kunne liste opp land som ikke er oppført av FATF, men som utgjør en trussel mot EUs finansielle system basert på en autonom vurdering.

Mer om dette kan du lese her og her.

Forfatter