Delegation of the European Union to Tunisia

Europakommisjonen med nye forslag for å levere Europas grønne giv

11/08/2021 - 14:33
News stories

Den 14. juli presenterte Europakommisjonen en klimapakke med flere forslag med mål om å redusere netto CO2-utslipp med minst 55% innen 2030. Pakken er sentral for levering av Europas grønne giv og baner vei for et klimanøytral Europa innen 2050. Den omfatter flere sentrale politikkområder som klima, energi, arealbruk, transport og avgift og vil forandre EUs økonomi og samfunn for å sikre et rettferdig, grønt og velstående Europa i fremtiden.

Pakken har en rekke omfattende og sammenkoblete forslag. Ett av forslagene er å stramme EUs system for handel med CO2-kvoter (ETS) som setter en pris på CO2-utslipp og utvide den til å inkludere skipsfarten. I sin nye klimapakke foreslår Kommisjonen å opprette et nytt og eget kvotesystem for veitransport og bygninger. For å motvirke mulig risiko for karbonlekkasje introduserer klimapakken dessuten en CO2-grensetilpasningsmekanisme (CBAM), som setter en karbonpris på import. Mekanismen vil opprettes i samsvar med forpliktelsene i Verdens handelsorganisasjons (WTO) og oppfordrer industrisektoren utenfor EU og EUs internasjonale partnere til å ta et skritt i samme retning. I tillegg inkluderer pakken nye mål, slik som målet om å produsere 40% av vår energi fra fornybare kilder og redusere ytterligere vårt energiforbruk.

For mer informasjon om den nye klimapakken og alle lovforslag, les her.

For mer informasjon om EUs kvotesystem (ETS), les her.

For mer informasjon om justeringer i EUs energisystem, les her.

For mer informasjon om CO2-grensetilpasningsmekanisme (CBAM), les her.

Forfatter