Delegation of the European Union to Trinidad and Tobago

Tham vấn lần thứ hai về An ninh và Quốc phòng giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam

Hanoi, 01/12/2020 - 14:08, UNIQUE ID: 201201_15
Press releases

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã tổ chức cuộc tham vấn lần thứ hai về an ninh và quốc phòng do Việt Nam chủ trì tổ chức thông qua hình thức hội nghị trực tuyến. Cuộc tham vấn lần đầu tiên đã diễn ra tại Brussels vào ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Trong cuộc tham vấn lần thứ hai, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thảo luận về tình hình toàn cầu và khu vực, bao gồm cả Biển Đông. Hai bên tái khẳng định cam kết đối với việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do hàng hải và tính chất thống nhất và phổ quát của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, trong đó đặt ra khuôn khổ pháp lý mà mọi hoạt động trên đại dương và biển cần được tiến hành trong phạm vi khuôn khổ này. Liên minh châu Âu và Việt Nam kêu gọi các tranh chấp trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với Công ước trên.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thảo luận về việc thực hiện Thỏa thuận Khung EU-Việt Nam về sự tham gia của Việt Nam trong các phái bộ và hoạt động dân sự và quân sự thuộc Chính sách An ninh và Quốc phòng chung của Liên minh châu Âu, đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020. Cụ thể, hai bên đã thảo luận về khả năng tham gia của Việt Nam vào một trong các phái bộ đào tạo của EU tại châu Phi. Hai bên cùng hướng tới hội nghị của Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh tại Hà Nội vào ngày 07-09 tháng 12 với sự tham gia của phía EU. Hai bên cũng mong đợi sự tham dự của EU với tư cách là Khách mời của nước Chủ tịch tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM +) vào ngày 09-10 tháng 12 năm 2020.

Cuối cùng, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thảo luận về các hoạt động trong tương lai trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải và quản lý khủng hoảng.

Cuộc tham vấn này do Ông Pawel Herczynski, Tổng Vụ trưởng về Chính sách An ninh và Quốc phòng chung và Ứng phó Khủng hoảng thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu đồng chủ trì về phía Liên minh châu Âu, và người đồng chủ trì phía Việt Nam là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Languages: