Delegation of the European Union to Timor-Leste

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΕΔ

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επικοινωνεί με τους πολίτες της ΕΕ και με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξωτερικές πολιτικές και δράσεις.

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο την πρόσβαση των χρηστών στο περιεχόμενό μας. Ωστόσο, πρέπει να επιτύχουμε μια εύλογη ισορροπία σεβόμενοι τους ομιλητές των πολυάριθμων γλωσσών της ΕΕ, καθώς και των τοπικών γλωσσών τρίτων χωρών, και λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά ζητήματα, όπως η έγκαιρη διαθεσιμότητα, η αποδοτικότητα και το κόστος των μεταφράσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους της ΕΕ.

Κάποια είδη περιεχομένου, όπως η νομοθεσία της ΕΕ, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ή οι δηλώσεις της ΕΕ, είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Άλλα είδη περιεχομένου μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο σε μία γλώσσα ή σε συνδυασμό γλωσσών, ανάλογα με το εκάστοτε κοινό-στόχο και τις εκτιμήσεις μας για το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το ευρύτερο δυνατό κοινό με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Η γλωσσική πολιτική του ιστοτόπου της ΕΥΕΔ βασίζεται στα ακόλουθα 3 κριτήρια:

 1. περιεχόμενο που δημοσιεύεται και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, π.χ. δηλώσεις εξ ονόματος της ΕΕ, συμπεράσματα του Συμβουλίου, η ενότητα «Ποιοι είμαστε»
 2. περιεχόμενο που δημοσιεύεται μόνο στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, π.χ. δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και των εκπροσώπων Τύπου της υπηρεσίας
 3. περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα αγγλικά και σε άλλες σχετικές γλώσσες, π.χ. δελτία Τύπου, δηλώσεις για τον Τύπο, ομιλίες και σχόλια, αναρτήσεις του ΥΕ/ΑΠ στο ιστολόγιο, επιλεγμένες διαδικτυακές δυνατότητες
 • Οι ιστότοποι των αντιπροσωπειών της ΕΥΕΔ σε τρίτες χώρες, στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων, καθώς και αποστολών εκλογικών παρατηρητών, που φιλοξενούνται στον ιστότοπο της ΕΥΕΔ περιλαμβάνουν πληροφορίες στα αγγλικά και στην τοπική γλώσσα (ή στις τοπικές γλώσσες) των αντίστοιχων χωρών. Οι δηλώσεις για τον τοπικό Τύπο συντάσσονται συνήθως σε μία επίσημη γλώσσα της ΕΕ και στην τοπική γλώσσα.
 • Η ΕΥΕΔ διαθέτει επίσης ιστότοπο στη ρωσική γλώσσα.
 • Η γλώσσα στην οποία εμφανίζεται ο ιστότοπος αναγράφεται στο πάνω μέρος κάθε ιστοσελίδας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο, οι χρήστες μπορούν ν’ αλλάξουν γλώσσα. Εμφανίζεται η γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα.
 • Ο παρών ιστότοπος ανανεώνεται και επικαιροποιείται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι, εάν κάποια γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, ενδέχεται η διαδικασία της μετάφρασης να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Δημοσιεύουμε τις μεταφράσεις μόλις είναι έτοιμες.
 • Ο ιστότοπος της ΕΥΕΔ θα ακολουθήσει σταδιακά την παρακάτω προσέγγιση:
  1. Οι απλές πληροφορίες που ισχύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και απευθύνονται στο ευρύ κοινό θα προσφέρονται σταδιακά και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από τις άλλες σχετικές γλώσσες ανάλογα με το αναγνωστικό κοινό.
  2. Το ενδεχόμενο χρήσης αυτόματης μετάφρασης για τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ θα εξετάζεται για τα ενημερωτικά κείμενα, εφόσον ο χρήστης ενημερώνεται δεόντως για τη διαδικασία.
  3. Οι πληροφορίες που ισχύουν για σύντομο χρονικό διάστημα ή που είναι πολύ εξειδικευμένες θα δημοσιεύονται κατά κανόνα σε λίγες γλώσσες —ή και μόνο σε μία— ανάλογα με το κοινό.
 • Οι λογαριασμοί των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΥΕΔ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν κυρίως στα αγγλικά. Στο μέτρο του δυνατού, διαφοροποιούμε τη γλώσσα του περιεχομένου ανάλογα με το κοινό, με στόχο τη διάδοσή του από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ εντός και εκτός ΕΕ ή από άλλους εταίρους.
 • Οι αντιπροσωπείες της ΕΥΕΔ αναλαμβάνουν την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αντίστοιχες τοπικές γλώσσες.
 • Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του κέντρου επικοινωνίας Europe Direct, μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η απάντηση της ΕΥΕΔ παρέχεται στην ίδια γλώσσα.
 • Τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα μπορούν επίσης να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Για λόγους αποτελεσματικότητας και για να εξασφαλίζεται ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα, η πολιτική της ΕΥΕΔ είναι να ρωτά τον αιτούντα εάν δέχεται απάντηση στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα. Εάν ο αιτών απαντήσει αρνητικά, η απάντηση στο αίτημα παρέχεται στη γλώσσα του αιτούντος.

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις, υπό τη μορφή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που είναι ανοικτά στους πολίτες της ΕΕ ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, είναι πάντα διαθέσιμες τουλάχιστον στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά και συχνά στις περισσότερες γλώσσες της ΕΕ. Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Οι διαβουλεύσεις της ΕΥΕΔ με ενδιαφερόμενα μέρη οι οποίες απευθύνονται στο εξωτερικό κοινό διατίθενται στις σχετικές γλώσσες.

Editorial Sections:

Author