Delegation of the European Union to Timor-Leste

Organizačná štruktúra ESVČ

01/01/2022 - 08:00
Structure and Organigramme

Organizačná štruktúra ESVČ znázorňuje štruktúru tohto orgánu.

Na väčšinu každodennej práce v sídle ESVČ dohliada generálny tajomník a jeho zástupcovia.

Päť veľkých oddelení pokrýva tieto oblasti sveta – ázijsko-tichomorskú oblasť, Afriku, Európu a Strednú Áziu, širší Blízky východ a americký kontinent.

Editorial Sections:

Author