Delegation of the European Union to Thailand

Tìm kiếm

Bộ phận Biên tập HIỂN THỊ

Kiểu nội dung HIỂN THỊ

Filter by tags:

Thông tin Tác giả HIỂN THỊ

Ngày HIỂN THỊ

 1. Băng video
  Videos: 
  HR/VP Josep Borrell on International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace

  International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace

 2. Băng video
  Videos: 
  Josep Borrell video message on coronavirus outbreak (subtitles)

  Coronavirus outbreak

 3. Băng video
 4. Băng video
 5. Băng video
  Videos: 
  The Humanitarian Principles

  ECHO World Humanitarian Day

  Animation on the 4 humanitarian principles

  Tác giả: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

 6. Băng video