คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ค้นหา

บทบรรณาธิการ แสดง

ประเภทของเนื้อหา แสดง

ข้อมูลการเขียน แสดง

วันที่ แสดง

 1. วิดีโอ
 2. วิดีโอ
 3. วิดีโอ

  International Day of Peace – 21 September

 4. วิดีโอ

  ECHO World Humanitarian Day

  Animation on the 4 humanitarian principles

  ผู้เขียน: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

 5. วิดีโอ

  Federica Mogherini presents the EU Global Strategy

 6. วิดีโอ
 7. วิดีโอ

  Federica Mogherini launches the EU Global Strategy

  Federica Mogherini launches the EU Global Strategy

  ผู้เขียน: Strategic Communications - Publication date: 12/10/2015