คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 62

The Ambassador of the European Union to Thailand, H.E. Mr Pirkka Tapiola, arrived in Thailand in September of 2017 and formally assumed his duties on 10 December 2017.

Languages:

ในวันต่อต้านโทษประหารชีวิตยุโรปและสากล สภายุโรป (Council of Europe) และสหภาพยุโรป (European Union) ยืนยันอย่างแน่วแน่ถึงจุดยืนที่จะไม่ยอมรับโทษประหารชีวิตในทุกๆกรณี โทษประหารชีวิตนั้นขัดแย้งกันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเป็นสิ่งที่โหดร้าย ลดทอนความเป็นมนุษย์ และยังไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทษประหารจะช่วยลดอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ความผิดพลาดทางกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้และทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย

ในวันที่ 25 มีนาคมศกนี้ สหภาพยุโรปจะระลึกถึงวาระครบรอบ 60 ปีของการลงนามในสนธิสัญญาโรม ซึ่งเป็นก้าวแรกของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของยุโรป ตั้งแต่การก่อตั้งประชาคมยุโรปใน ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ใน 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น ได้อยู่อย่างสุขสบายด้วยสันติภาพ ความรุ่งเรือง และความมั่นคงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในทวีปยุโรป ความแตกต่างนี้ สามารถมองเห็นและเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ที่สงครามที่ใหญ่หลวงและรุนแรงในช่วงค.ศ. 1914 และ ค.ศ.1945 ได้คร่าชีวิตชาวยุโรปไปหลายล้านคน และทิ้งไว้เพียงการสูญเสีย และความแตกแยก สำหรับประเทศต่างๆในทวีปที่ผ่านการทำสงครามมาเป็นเวลายาวนาน การรวมตัวเข้าด้วยกันเป็นสหภาพยุโรป นั้นคือ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างสันติภาพในประวัติศาสตร์ของเรา

Languages:

มุ่งถ่ายทอดทักษะและความรู้ ผ่านหลักสูตรระบบขนส่งบนรางใหม่ หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สหภาพยุโรปเสนองานให้แก่พลเมืองในประเภทต่างๆ และยังเสนอสัญญาของรัฐ และจัดหาทุนในรูปแบบของเงินสนับสนุน เพื่อสนับสนุนโครงการและองค์กรต่างๆ

Languages:

สหภาพยุโรปดำเนินกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ด้านสิทธิมนุษยชน จนถึงการขนส่งและการค้า รายการของหัวข้อซึ่งสรุปสิ่งที่สหภาพยุโรปปฏิบัติในเรื่องที่เจาะจง ลิงก์ที่มีประโยชน์ต่อนิติบุคคล กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Languages:

Pages