คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 31 - 40 of 56

ประชาธิปไตยไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไร้ซึ่งสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพ มีความหลากหลายและเป็นเอกเทศ ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั่วโลกมีบทบาทช่วยตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท และสังคมโดยรวม แต่ทว่าผู้สื่อข่าวจำนวนมากต้องเผชิญกับการข่มขู่และการทำร้ายเพียงเพราะพวกเขาปฏิบัติตามหน้าที่ ในขณะที่ผู้กระทำผิดยังสามารถก่อเหตุอย่างลอยนวลได้อยู่บ่อยครั้ง

Languages:

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนางเปาลา ปัมปาโลนี (Paola Pampaloni) รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 13 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ ฯ

Languages:

Thailand and EU trade in animal and animal products has a significant growth potential taking into consideration the already developed Thai agricultural sector. However, an outbreak of serious animal disease may lead to an immediate, country-wide, trade suspension of livestock between both parties, causing unnecessary economic damage for operators located outside the outbreak area.

Languages:

The Ambassador of the European Union to Thailand, H.E. Mr Pirkka Tapiola, arrived in Thailand in September of 2017 and formally assumed his duties on 10 December 2017.

Languages:

ในวันต่อต้านโทษประหารชีวิตยุโรปและสากล สภายุโรป (Council of Europe) และสหภาพยุโรป (European Union) ยืนยันอย่างแน่วแน่ถึงจุดยืนที่จะไม่ยอมรับโทษประหารชีวิตในทุกๆกรณี โทษประหารชีวิตนั้นขัดแย้งกันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเป็นสิ่งที่โหดร้าย ลดทอนความเป็นมนุษย์ และยังไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทษประหารจะช่วยลดอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ความผิดพลาดทางกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้และทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย

ในวันที่ 25 มีนาคมศกนี้ สหภาพยุโรปจะระลึกถึงวาระครบรอบ 60 ปีของการลงนามในสนธิสัญญาโรม ซึ่งเป็นก้าวแรกของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของยุโรป ตั้งแต่การก่อตั้งประชาคมยุโรปใน ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ใน 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้น ได้อยู่อย่างสุขสบายด้วยสันติภาพ ความรุ่งเรือง และความมั่นคงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในทวีปยุโรป ความแตกต่างนี้ สามารถมองเห็นและเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ที่สงครามที่ใหญ่หลวงและรุนแรงในช่วงค.ศ. 1914 และ ค.ศ.1945 ได้คร่าชีวิตชาวยุโรปไปหลายล้านคน และทิ้งไว้เพียงการสูญเสีย และความแตกแยก สำหรับประเทศต่างๆในทวีปที่ผ่านการทำสงครามมาเป็นเวลายาวนาน การรวมตัวเข้าด้วยกันเป็นสหภาพยุโรป นั้นคือ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างสันติภาพในประวัติศาสตร์ของเรา

Languages:

Pages