คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 62

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – ในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคมนี้ จะมีการจัดการประชุมนานาชาติระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ หรือ AMR เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในยุโรปและเอเชียและผู้กำหนดนโยบายเพื่อจัดการกับการดื้อยาต้านจุลชีพซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วนที่สุดในศตวรรษนี้

Languages:

สหภาพยุโรปมีความยินดีที่นายเอรีวัน ยูซอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน สำหรับสถานการณ์ในเมียนมา เราสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการหาทางออกจากวิกฤติในประเทศเมียนมาอย่างสันติ และเราขอย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องนำฉันทามติ 5 ข้อ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากผู้นำอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนวาระพิเศษเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วและจริงจัง

มนุษย์ทุกคนมีอิสระเสรีและเสมอภาคกันในสิทธิและศักดิ์ศรีมาตั้งแต่กำเนิด เนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) สหภาพยุโรปขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในอันที่จะเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิง ชายรักชาย บุคคลผู้มีความรักร่วมสองเพศ บุคคลข้ามเพศ หรือผู้มีภาวะเพศกำกวม สามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกับผู้อื่น

เวอร์จิเนีย เป็นรัฐล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ทำการยกเลิกโทษประหารชีวิต   ทำให้ปัจจุบันนี้มีรัฐทั้งสิ้น  23 จาก 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาแล้วที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไป  

Languages:

บทความโดย ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ คาริน ฮัลชอฟ ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค

Languages:

ผมขอประณามการก่อรัฐประหารโดยกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงในประเทศเมียนมา   ซึ่งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกองทัพที่จะล้มล้างเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเมียนมาและความยึดมั่นต่อประชาธิปไตยที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นผ่านการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน

Pages