คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 55

บทความโดย ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และ คาริน ฮัลชอฟ ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค

Languages:

ผมขอประณามการก่อรัฐประหารโดยกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงในประเทศเมียนมา   ซึ่งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกองทัพที่จะล้มล้างเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเมียนมาและความยึดมั่นต่อประชาธิปไตยที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นผ่านการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญสำหรับเราทุกคน เพราะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองสิทธิมนุษยชนและรำลึกถึงการลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี พ.ศ. 2491 แต่ในปีนี้ วันสิทธิมนุษยชนยิ่งมีความสำคัญไปกว่าที่เคย เพราะเป็นวันสำหรับย้ำเตือนว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นสากลและแบ่งแยกมิได้ และเรามิอาจหยุดยั้งความพยายามที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแม้ในยามที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตหนักหน่วงเช่นนี้

ผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปและสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “อาเซียน” ได้จัดการประชุมทางไกลขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านนโยบายที่ได้ผล รวมทั้งสำรวจความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยและผลิตวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัสโควิด-19 ในอนาคต

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของไทย รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการหารืออย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบสำคัญของมาตรการฟื้นฟูประเทศหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2 พฤศจิกายน 2563

ผู้สื่อข่าวมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐ หรือการให้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องแม่นยำ

ผู้สื่อข่าวช่วยนำปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ออกมาเปิดเผยต่อสาธารชน และช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของโลกมากยิ่งขึ้น  ข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวนำเสนอนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการเลือกตัดสินใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือการเลือกตั้ง รวมทั้งยังมีผลต่อมุมมองของเราอีกด้วย  ดังนั้น การกล่าวว่าสื่อมวลชนมีพร้อมทั้งอำนาจและความรับผิดชอบจึงเป็นไม่ใช่การกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสหภาพยุโรป-ไทย ครั้งที่ 15 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสถานะปัจจุบันของความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนสถานการณ์ในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วย  การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศที่ดีและครอบคลุมประเด็นหลากหลาย อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ความสัมพันธ์ทางการค้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝ่าย การพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การบริหารจัดการทางทะเลที่ดี สิทธิมนุษยชน การโยกย้ายถิ่นฐ

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
เนื่องในงานวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป
10 ตุลาคม 2563
ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

 

ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

Pages