คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 30

In order to avoid confusion following some recent ambiguous media reports, the Delegation of the European Union (EU) to Thailand wishes to clarify that the EU is not fielding an Election Observation Mission (EOM) on the occasion of the Thai parliamentary elections to be held on 24 March 2019.

Languages:

ประชาธิปไตยไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไร้ซึ่งสื่อมวลชนที่มีเสรีภาพ มีความหลากหลายและเป็นเอกเทศ ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั่วโลกมีบทบาทช่วยตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ บริษัท และสังคมโดยรวม แต่ทว่าผู้สื่อข่าวจำนวนมากต้องเผชิญกับการข่มขู่และการทำร้ายเพียงเพราะพวกเขาปฏิบัติตามหน้าที่ ในขณะที่ผู้กระทำผิดยังสามารถก่อเหตุอย่างลอยนวลได้อยู่บ่อยครั้ง

Languages:

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนางเปาลา ปัมปาโลนี (Paola Pampaloni) รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 13 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพ ฯ

Languages:

Thailand and EU trade in animal and animal products has a significant growth potential taking into consideration the already developed Thai agricultural sector. However, an outbreak of serious animal disease may lead to an immediate, country-wide, trade suspension of livestock between both parties, causing unnecessary economic damage for operators located outside the outbreak area.

Languages:

The Ambassador of the European Union to Thailand, H.E. Mr Pirkka Tapiola, arrived in Thailand in September of 2017 and formally assumed his duties on 10 December 2017.

Languages:

ในวันต่อต้านโทษประหารชีวิตยุโรปและสากล สภายุโรป (Council of Europe) และสหภาพยุโรป (European Union) ยืนยันอย่างแน่วแน่ถึงจุดยืนที่จะไม่ยอมรับโทษประหารชีวิตในทุกๆกรณี โทษประหารชีวิตนั้นขัดแย้งกันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเป็นสิ่งที่โหดร้าย ลดทอนความเป็นมนุษย์ และยังไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโทษประหารจะช่วยลดอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ความผิดพลาดทางกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่สามารถแก้ไขได้และทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย

Pages