คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 972

On the occasion of the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, we pay tribute to the essential role of cultural diversity in Europe and around the world for fostering dialogue, respect, and contributing to sustainable development and growth. Europe is a continent of cultural diversity. Our societies, institutions and laws are the outcome of centuries of exchanges of ideas, values, traditions and memories.

On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the European Union reiterates its unswerving commitment to promoting and protecting the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

On the occasion of the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, the European Union reiterates its unswerving commitment to promoting and protecting the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.

Languages:

เนื่องในโอกาสวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ สหภาพยุโรปขอประกาศย้ำเจตจำนงอย่างมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) หรือ Intersex (เพศกำกวม)

วันเสรีภาพสื่อโลก คือวันที่เราร่วมรำลึกถึงความสำคัญของสื่อเสรีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชนต่อการค้ำจุนประชาธิปไตย คุณภาพของกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยนั้นสัมพันธ์กับการมีเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพสื่อ และความเป็นพหุนิยม ไม่มีสังคมประชาธิปไตยใดจะสามารถดำรงอยู่ได้หากสังคมนั้นไร้ซึ่งสื่อเสรีอย่างแท้จริง

Pages