คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

สิ่งพิมพ์และสื่อ

ในวันวัฒนธรรมสากลนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสหภาพยุโรป รวมทั้งรำลึกถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสื่อสารและการเรียนรู้ที่จะเคารพซึ่งกันและกัน เพราะยุโรปนั้นคือทวีปที่ผสมผสานความแตกต่างนานัปการเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว
วันเสรีภาพสื่อโลก คือวันที่เรารำลึกถึงและยกย่องบทบาทอันสำคัญยิ่งของสื่อมวลชนในอันที่จะปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกทั้งที่เป็นการแสดงออกโดยทั่วไปและการแสดงออกทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมประชาธิปไตย ช่วยส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
Freedom of expression, in all its forms, is the very essence of democracy. Only with a thriving, free and independent media landscape, we can hold governments, businesses and society at large accountable. And precisely for this fundamental right, far too often, journalists and media workers are
The majority of these flights was supported by the European Union Civil Protection Mechanism (UCPM), an instrument designed to enhance the protection of EU citizens in crisis situations.
The German Embassy in Bangkok, the Delegation of the European Union to Thailand and diplomatic missions of other EU Member States are working together to bring EU citizens stranded in Thailand back home
The European Union together with its member states in Thailand calls for nominations for the 2018 Schuman Awards. The EU in Thailand celebrates this year's 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights by dedicating the 2018 Schuman Awards to personalities with outstanding
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Videos: 
Erasmus+ International Dimension
Erasmus+ International Dimension
The video promotes the international dimension of Erasmus+ through real life examples and shows how international cooperation is helping people outside the EU and EU citizens to internationalise. It features a series of testimonials from current and past beneficiaries of Erasmus+ mobility
Videos: 
The Humanitarian Principles
ECHO World Humanitarian Day
Animation on the 4 humanitarian principles