คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

สิ่งพิมพ์และสื่อ

(For the English language version, please click here; สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาไทยในรูปแบบ PDF  โปรดคลิก joint_press_release_shipment_to_maesot_th_17aug2021_final.pdf 17 สิงหาคม 2564 กรุงเทพฯ   สหภาพยุโรป ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข
สหภาพยุโรปมีความยินดีที่นายเอรีวัน ยูซอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน สำหรับสถานการณ์ในเมียนมา เราสนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการหาทางออกจากวิกฤติในประเทศเมียนมาอย่างสันติ
ไม่มีเหตุผลใดในศตวรรษที่ 21 ที่จะทำให้เรายอมรับการทรมานมนุษย์ว่าเป็นเรื่องปกติได้  เนื่องในวันต่อต้านการทรมานสากล (International Day in Support of Victims of Torture)  สหภาพยุโรปขอแสดงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะต่อสู้กับการทรมานในทุกหนแห่งของโลก ไม่ว่าจะในรูปแบบ บริบท หรือสภาพแวดล้อมใด
  Every year since 2000, the World Intellectual Property Day has been celebrated on 26 April to promote the importance of intellectual property (IP) and the advantages of owning IP rights (IPRs). IP Offices, government agencies, international organisations, companies, law firms and individuals will
  คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้มีมติรับรองยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือใน อินโด- แปซิฟิก   ซึ่งกำหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปในอันที่จะสนับสนุนการเรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์   รวมทั้งทำให้บทบาทและการดำเนินนโยบายต่างๆ
Bangkok, 31 March 2021- On the way to reduce and better manage plastic waste in Thailand, the Pollution Control Department of the Thai Ministry of Natural Resources and Environment and the ‘Rethinking Plastics – Circular Economy Solutions to Marine Litter’ project, funded by the European Union and
Videos: 
HR/VP Josep Borrell on International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace
International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace
24/04/2020- HR/VP Josep Borrell on the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace, and why the EU reaffirms its longstanding commitment to international cooperation and to the rules-based international order – above all in the light of tackling the Coronavirus pandemic.
Videos: 
Josep Borrell video message on coronavirus outbreak (subtitles)
Coronavirus outbreak
23/03/2020- HR/VP Josep Borrell on the outbreak of the Coronavirus pandemic, focusing on the engagement of different key actors of our society and the EU’s response, including the efforts to coordinate the repatriation of thousands of European stranded abroad.
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Campaign Description:  This is the second year that we celebrate Europe Day in the times of coronavirus. Because of the ongoing restrictions, there will unfortunately be no open doors events in Brussels to celebrate Europe Day. The situation also remains precarious in many regions of the world, but