คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

สิ่งพิมพ์และสื่อ

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เนื่องในงานวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป 10 ตุลาคม 2563 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ   ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผมขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความขอบคุณต่อสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และ Documentary Club
เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป สหภาพยุโรปและสภายุโรปขอเน้นย้ำจุดยืนร่วมในอันที่จะต่อต้านการใช้โทษประหารชีวิตในทุกกรณี พร้อมกับเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกการใช้โทษดังกล่าว
ในโอกาสที่วันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรปกำลังจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้กล่าวแสดงจุดยืนของสหภาพยุโรปต่อการใช้โทษประหาร พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศที่ยังมีการใช้โทษประหารชีวิตอยู่ยกเลิกโทษดังกล่าวเสีย
The majority of these flights was supported by the European Union Civil Protection Mechanism (UCPM), an instrument designed to enhance the protection of EU citizens in crisis situations.
The German Embassy in Bangkok, the Delegation of the European Union to Thailand and diplomatic missions of other EU Member States are working together to bring EU citizens stranded in Thailand back home
The European Union together with its member states in Thailand calls for nominations for the 2018 Schuman Awards. The EU in Thailand celebrates this year's 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights by dedicating the 2018 Schuman Awards to personalities with outstanding
Videos: 
HR/VP Josep Borrell on International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace
International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace
24/04/2020- HR/VP Josep Borrell on the International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace, and why the EU reaffirms its longstanding commitment to international cooperation and to the rules-based international order – above all in the light of tackling the Coronavirus pandemic.
Videos: 
Josep Borrell video message on coronavirus outbreak (subtitles)
Coronavirus outbreak
23/03/2020- HR/VP Josep Borrell on the outbreak of the Coronavirus pandemic, focusing on the engagement of different key actors of our society and the EU’s response, including the efforts to coordinate the repatriation of thousands of European stranded abroad.
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.