คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ที่อยู่ทางไปรษณีย์ : 
แอทธินีทาวเวอร์ ชั้น 10
63 ถนนวิทยุ กทม. 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 
โทร : +66 (0) 2 305 2600
แฟกซ์: +66 (0) 2305 2799


ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม: 

ฝ่ายการเมือง สื่อ และข้อมูลข่าวสาร
อีเมล: delegation-thailand-pi@eeas.europa.eu (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
โทร: +66 (0) 2 305 2600 (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)


เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน


อีเมล delegation-thailand-human-rights-fp@eeas.europa.eu


ฝ่ายความร่วมมือ


อีเมล delegation-thailand-os@eeas.europa.eu


ฝ่ายการค้า และเศรษฐกิจ


อีเมล  delegation-thailand-trade@eeas.europa.eu


ฝ่ายการเงิน สัญญา และตรวจสอบ


อีเมล delegation-thailand-fcs@eeas.europa.eu


 หัวหน้าคณะผู้แทน: 
Pirkka TAPIOLA

เวลาทำการ : 
Monday - Friday 09:00 - 17.30hrs