Delegation of the European Union to Thailand

POLITICA LINGVISTICĂ A SEAE

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Serviciul European de Acțiune Externă publică informații privind politicile și acțiunile externe europene, informații care sunt destinate atât cetățenilor din UE, cât și publicului din întreaga lume.

Deși obiectivul nostru este ca informațiile pe care le publicăm să fie accesibile unui număr cât mai mare de utilizatori, trebuie să găsim un echilibru rezonabil între respectarea vorbitorilor numărului mare de limbi din UE și de limbi locale din afara UE și considerațiile de ordin practic, cum ar fi promptitudinea, eficacitatea și costul traducerii, proces care este finanțat de contribuabilii din UE.

Anumite tipuri de conținut, cum ar fi legislația UE, concluziile Consiliului sau declarațiile UE, sunt disponibile în toate limbile UE. Alte tipuri de conținut pot fi disponibile într-o singură limbă sau într-o combinație de limbi, în funcție de publicul-țintă vizat și de evaluarea modului în care informațiile pot ajunge la un public cât mai larg în modul cel mai eficient și eficace posibil.

Politica lingvistică a site-ului web al SEAE se bazează pe următoarele 3 criterii:

 1. conținut publicat în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE, de exemplu, declarații în numele UE, concluziile Consiliului, secțiunea „Despre noi”
 2. conținut publicat numai în limbile engleză și franceză, de exemplu, declarațiile Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui și ale purtătorilor de cuvânt
 3. conținut publicat în limba engleză și într-o altă limbă relevantă, de exemplu, comunicate de presă, declarații de presă, discursuri și observații, postări pe blog ale ÎR/VP, anumite funcții web
 • Paginile web ale delegațiilor SEAE în țări terțe, misiunile și operațiunile militare și civile și misiunile de observare a alegerilor, care sunt găzduite pe site-ul web al SEAE, prezintă informații în limba engleză și în limba (limbile) locală (locale) din țările respective. Declarațiile de presă locale sunt redactate, în mod normal, într-una din limbile oficiale ale UE și în limba locală.
 • SEAE are și un site web în limba rusă.
 • Versiunea lingvistică a site-ului pe care o folosesc utilizatorii este indicată în partea de sus a fiecărei pagini web și se poate schimba făcând clic pe pictogramă. Pe fiecare pagină web se specifică limbile în care aceasta este disponibilă.
 • Pe site se adaugă constant conținut nou și se actualizează conținutul existent. Acest lucru înseamnă că, dacă o anumită versiune lingvistică nu este disponibilă, este posibil ca procesul de traducere să fie în curs. Publicăm traducerile pe măsură ce acestea sunt gata.
 • Site-ul web al SEAE va adopta treptat următoarea abordare:
  1. Informațiile directe, cu o valabilitate mare în timp și destinate publicului larg vor fi oferite treptat în toate limbile oficiale ale UE, pe lângă alte limbi relevante, în funcție de categoriile de cititori vizate.
  2. Pentru textele informative în limbile oficiale ale UE, se va avea în vedere utilizarea traducerii automate, utilizatorul fiind informat că este vorba de o traducere generată automat.
  3. În general, informațiile cu durată scurtă de viață sau cele foarte specializate vor fi publicate în câteva limbi – sau chiar într-o singură limbă – în funcție de publicul-țintă.
 • Activitatea desfășurată prin intermediul conturilor deschise de sediul SEAE pe platformele de comunicare socială se publică în principal în limba engleză. În măsura în care este posibil, ne diversificăm conținutul în ceea ce privește versiunile lingvistice disponibile și în funcție de public, pentru ca acesta să poată fi diseminat de către reprezentanțele și delegațiile UE sau de către alți parteneri.
 • Delegațiile SEAE se ocupă de campanii de informare pe platformele de comunicare socială, în limbile locale relevante.
 • Cererile de informații, gestionate de Centrul de contact Europe Direct, pot fi transmise în orice limbă oficială a UE. Răspunsul SEAE este furnizat în limba în care a fost redactată cererea.
 • Se pot transmite, de asemenea, în orice limbă oficială a UE, cereri de acces la documente. Din motive de eficiență și pentru a asigura un răspuns rapid, politica SEAE este de a întreba solicitantul dacă acceptă un răspuns în engleză sau în franceză. În cazul unui răspuns negativ, răspunsul este furnizat în limba solicitantului.

Consultările publice, care se derulează sub forma unor chestionare online pe care cetățenii UE le pot completa pentru a se implica în procesul de elaborare a politicilor UE, sunt disponibile întotdeauna cel puțin în limbile engleză, franceză și germană și adesea în majoritatea limbilor UE. Răspunsurile pot fi transmise în orice limbă oficială a UE. Consultările organizate de SEAE cu părțile interesate care vizează un public extern sunt disponibile în limbile relevante.

Secțiuni editoriale:

Autor