Delegation of the European Union to Thailand

แถลงการณ์ของผู้แทนระดับสูงในฐานะผู้แทนของสหภาพยุโรป เนื่องใน International Day to End Impunity for Crimes against Journalists  2 พฤศจิกายน 2562

Brussels, 04/11/2019 - 05:03, UNIQUE ID: 191104_1
Statements by the HR/VP

เสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะในรูปแบบใดล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้น   หากปราศจากซื่งสื่อที่รุ่งเรือง มีเสรีภาพ  และไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของผู้ใดแล้ว ประชาชนจะไม่สามารถเรียกร้องให้รัฐบาล  ภาคธุรกิจ  หรือคนในสังคมโดยรวมแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาได้เลย     อย่างไรก็ดี  บ่อยครั้งที่ผู้สื่อข่าวและผู้ประกอบอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนต้องถูกคุกคาม  ปองร้าย ล่วงละเมิดและขู่เข็ญ  เพียงเพราะว่าเขาเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามที่ได้รับมอบหมายหรือแค่พยายามปกป้องเสรีภาพในการทำงานของสื่อ   ถึงแม้ว่าไม่ใช่ผู้สื่อข่าวทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำข่าวสงคราม   แต่มีผู้สื่อข่าวจำนวนไม่น้อยที่ต้องนำชีวิตของตนเองไปเสี่ยงกับภัยอันตรายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่     ในปีพ. ศ. 2561 ที่ผ่านมา   สหพันธ์ผู้สื่อข่าวนานาชาติรายงานว่า มีผู้สื่อข่าวและผู้ประกอบอาชีพในวงการสื่อสารมวลชนถึง 94 คนต้องเสียชีวิตลงโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงาน ในขณะที่มีอีกหลายร้อยคนที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยพลการโดยไม่เคยมีการพิจารณาคดีในศาล

มีรัฐบาลหลายประเทศที่ล้มเหลวในการปกป้องผู้สื่อข่าว   ลังเลที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด   หรือแม้แต่ก่ออาชญากรรมต่อสื่อด้วยตัวเอง  การไม่นำผู้ก่ออาชญากรรมเหล่านี้มาลงโทษทำให้ผลกระทบจากอาชญากรรมที่เกิดแก่ผู้สื่อข่าวนั้นเพิ่มเป็นทวีคูณ    และยังกัดกร่อนรากฐานของสังคมประชาธิปไตยด้วยการเติมเชื้อไฟแห่งความกลัว   ความไม่ไว้วางใจ  และความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนและตัวสื่อเองด้วย

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  โลกได้ร่วมกันรำลึกถึงการสังหารนายจามาล คาชูจกิ  นักข่าวชาวซาอุดีอาระเบีย   ซึ่งจนป่านนี้ยังไม่สามารถเอาผิดผู้ใดได้    และนางดาฟนี่ คารูอานา กาลีเซีย นักข่าวชาวมอลทีสซึ่งถูกฆาตกรรมในยุโรป     การเสียชีวิตของนักข่าวทั้งสองคนนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าไม่มีภูมิภาคไหนในโลกที่ไม่มีการคุกคามชีวิตสื่อ    นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในวันนี้  สหภาพยุโรปจึงขอเน้นย้ำความมุ่งมั่นของเราในอันที่จะต่อสู้กับการยกเว้นโทษแก่ผู้ประกอบอาชญากรรมต่อผู้สื่อข่าว  รวมทั้งความตั้งใจอันแน่วแน่ของเราที่จะใช้วิธีการที่เหมาะสมทั้งหมดที่มี  เพื่อส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง     และเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทุกแขนง

สหภาพยุโรปได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการเงินและทางกฎหมายแก่การสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้สื่อข่าว ผ่านกลไกการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  หรือ human rights defenders   กลไกนี้จะทำหน้าที่ส่งมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงหรือกำลังถูกคุกคาม   ซึ่งรวมถึงผู้สื่อข่าวด้วย       นอกจากนี้  สหภาพยุโรปยังให้เงินสนับสนุนการดำเนินงานของ Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF)   และกลไกสำหรับการตรวจสอบมาตรฐานความเป็นพหุภาคีของสื่อมวลชน (Media Pluralism Monitor)  ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความสามารถของสื่อในทวีปยุโรปและประเทศข้างเคียงในอันที่จะเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า และประสิทธิภาพของสื่อในอันที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจและการดำเนินนโยบายของรัฐบาล   ในปีพ.ศ.2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดสรรงบประมาณมากกว่า 8 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการสำหรับส่งเสริมกิจการสื่อสารมวลชนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ   ความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและองค์กรกำกับดูแลตนเอง   รวมถึงการให้เงินทุนสนับสนุนการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดน   และการปกป้องนักข่าวที่ตกอยู่ภายใต้การคุกคาม    ในหลายประเทศเราให้การสนับสนุนทางการเงินและทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองความปลอดภัยของนักข่าว   นักเขียนบล็อก  และสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ  

วัน International Day to End Impunity for Crimes against Journalists นี้    คือวันสำหรับการยุติการยกเว้นโทษให้กับอาชญากรรมต่อสื่อมวลชนทุกประเภท    สหภาพยุโรปขอร่วมรำลึกถึงผู้สื่อข่าวทุกคนที่สละชีพของตนเองหรือต้องตกเป็นเหยื่อของการคุกคาม   เพียงเพราะเขาแค่ทำหน้าที่ของเขา   หรือต้องการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะในหรือนอกอินเตอร์เน็ต   เราขอยืนเคียงข้างผู้สื่อข่าวทุกคนที่กล้าพอที่จะลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้อื่น     เพราะพวกคุณได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่า  สื่อมวลชนนั้นคือผู้ซึ่งยืนหยัดอย่างหาญกล้าเพื่อพวกเราทุกคน    

Editorial Sections: