คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

CNN interview: Mogherini on US President elected Trump

09/11/2016 - 10:21
วิดีโอ

บทบรรณาธิการ: