คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

โครงการของสหภาพยุโรปในไทย

17/05/2016 - 15:52
Cooperation

สหภาพยุโรป (อียู) มอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนราวร้อยละ 55 ของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของโลก โดยทำการให้ในสองรูปแบบ คือ ให้แบบทวิภาคีโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละประเทศ และให้ผ่านทางคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป โดยในส่วนนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือในประเทศไทยที่สนับสนุนโดยคณะกรรมาธิการยุโรปที่ดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา

ในระยะแรก คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทและแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นหลัก โดยเน้นส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน ต่อมาลักษณะความร่วมมือได้เปลี่ยนไปตามพลวัตการพัฒนาของประเทศไทย ปัจจุบันความสัมพันธ์สหภาพยุโรปและประเทศไทยเป็นไปในรูปแบบที่เท่าเทียมกัน โดยมีเรื่องการค้าและเศรษฐกิจนำหน้า นอกจากนั้น เรายังทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิดในระดับที่ใหญ่ขึ้นและตระหนักถึงบทบาทนำของไทยเวทีระดับภูมิภาคอย่างเช่นอาเซียน

แม้ว่าการค้าจะเป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญมาก ในความเป็นจริงเราร่วมมือกันในด้านอื่นๆอีกมากมาย โครงการความร่วมมือแบบทวิภาคีขนาดใหญ่ที่เคยทำกันแต่ก่อนได้กลายเป็นอดีตไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ความร่วมมือได้เน้นไปที่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และให้การสนับสนุนทางสังคมและผู้ผลัดถิ่น

 

โครงการล่าสุด

 

ดูเพิ่มเติม

Languages:
บทบรรณาธิการ: