คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

เกี่ยวกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

17/05/2016 - 15:52
EU relations with Region

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำไทย สิ่งที่ทำ สิ่งที่คาดว่าจะบรรลุผลและคณะทำงาน

คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทยเปิดตัวในปีพ.ศ. 2522 โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เมื่อสนธิสัญญาลิสบอนมีผลบังคับใช้ คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยสำนักงานคณะผู้แทนจะดำเนินงานครอบคลุมไปถึงประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ด้วย

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปในกรุงเทพเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนสหภาพยุโรปกว่า 140 แห่งทั่วโลก ภารกิจของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประกอบด้วย:

  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป โดยการรักษาสัมพันธภาพที่ครอบคลุมกว้างขวางกับหน่วยงานของรัฐและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ตลอดจนสถาบันและโครงการของสหภาพ
  • รายงานต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับพัฒนาการของสหภาพยุโรป และอธิบายและตอบข้อโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของสหภาพยุโรป
  • เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป
Languages:
บทบรรณาธิการ: