คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

เกี่ยวกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

17/05/2016 - 15:52
About us - structure and organisation

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำไทย สิ่งที่ทำ สิ่งที่คาดว่าจะบรรลุผลและคณะทำงาน

คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทยเปิดตัวในปีพ.ศ. 2522 โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เมื่อสนธิสัญญาลิสบอนมีผลบังคับใช้ คณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยสำนักงานคณะผู้แทนจะดำเนินงานครอบคลุมไปถึงประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ด้วย

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปในกรุงเทพเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนสหภาพยุโรปกว่า 140 แห่งทั่วโลก ภารกิจของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประกอบด้วย:

  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป โดยการรักษาสัมพันธภาพที่ครอบคลุมกว้างขวางกับหน่วยงานของรัฐและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ตลอดจนสถาบันและโครงการของสหภาพ
  • รายงานต่อสาธารณะชนเกี่ยวกับพัฒนาการของสหภาพยุโรป และอธิบายและตอบข้อโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของสหภาพยุโรป
  • เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป

หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

        ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา

อัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ดร. จูเซปเป บูซีนี

หัวหน้าฝ่ายการเมือง สื่อ และข้อมูลข่าวสาร

ดร. โคลิน สไตน์บัค

หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือ

เจอโรม ปงส์ (ความรับผิดชอบครอบคลุมประเทศไทย และมาเลเซีย)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน สัญญา และตรวจสอบ

        มาเรีย วีกานาวสกี

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

เดวิด เดลซิน

ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

        ซอนย่า อัซโซปาร์ดี

Languages:
บทบรรณาธิการ: