Delegation of the European Union to Chad

Organigram ESZD

02/02/2021 - 09:34
Structure and Organigramme

Organigram ESZD ponazarja njeno strukturo.

Večino vsakodnevnega dela na sedežu ESZD nadzirajo generalna sekretarka in njeni namestniki.

Pet velikih oddelkov pokriva različna območja sveta – Azijo in Pacifik, Afriko, Evropo in Srednjo Azijo, širši Bližnji vzhod ter Ameriki.

Editorial Sections: