Delegation of the European Union to Tanzania

Press and information team of the Delegation to UZBEKISTAN

Press and Information

Phone number: 

+998 71 120 16 01/02/03/04