Delegation of the European Union to Tanzania

Press and information team of the Delegation to Tunisia

Press and Information

Phone number: 

+ 216 71 960 330