Delegation of the European Union to Tanzania

Press and information team of the Delegation to CANADA

Press and Information

Phone number: 

+ 1-613-238-6464