Delegation of the European Union to Tajikistan

Press and information team of the Delegation to UNITED ARAB EMIRATES