Delegation of the European Union to Syria

Press and information team of the Delegation to the Republic of Korea