Delegation of the European Union to South Sudan

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 3 of 3

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

W dniu dzisiejszym Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską i staje się państwem trzecim. Z żalem przyjmujemy jego decyzję o opuszczeniu Unii, ale w pełni respektujemy ten wybór i jesteśmy gotowi iść naprzód.

 

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiła trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji unijnej strategii „Globalna strategia UE: po trzech latach, patrząc w przyszłość”, które będzie przedmiotem dyskusji ministrów spraw zagranicznych i obrony UE na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 17 czerwca 2019 r. w Luksemburgu. W sprawozdaniu omówiono postępy osiągnięte w ciągu ostatnich trzech lat, od czasu przedstawienia globalnej strategii w czerwcu 2016 r., w pięciu obszarach priorytetowych: bezpieczeństwo Unii, odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE, zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów, łady regionalne oparte na współpracy oraz globalne rządzenie dostosowane do potrzeb XXI wieku. Przedstawiono w nim również możliwe kierunki dalszych działań w nadchodzących latach.