Delegation of the European Union to South Sudan

Združeno kraljestvo: izjava visokega predstavnika o odprtju delegacije EU v Londonu

Brussels, 01/02/2020 - 00:01, UNIQUE ID: 200131_2
Statements by the HR/VP

Združeno kraljestvo danes zapušča Evropsko unijo in postaja tretja država. Čeprav obžalujemo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, to izbiro v celoti spoštujemo in smo pripravljeni na naslednje korake.

Diplomatsko zastopanje Evropske unije bo odslej zagotavljala delegacija EU pod mojim vodstvom v funkciji visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Za vodjo delegacije sem imenoval veleposlanika Joãa Valeja de Almeido in prepričan sem, da si bo neutrudno prizadeval za nemoteno sodelovanje med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Prostori nekdanjega predstavništva Komisije v Londonu bodo postali prostori delegacije Evropske unije. Dejavnosti v zvezi s tem se začenjajo danes.

Poleg tradicionalnih odgovornosti delegacije EU v tretji državi, kot so diplomatsko zastopanje EU, usklajevanje EU ter poročanje in promocija EU v državi gostiteljici, bo imela delegacija EU v Združenem kraljestvu ključno vlogo pri zagotavljanju, da se sporazum o izstopu Združenega kraljestva tudi izvaja. Skupaj z veleposlaništvi držav članic EU bo tudi ozaveščala o pravicah državljanov EU v Združenem kraljestvu po brexitu.

Združeno kraljestvo bo še naprej ključni partner Evropske unije. Naši odnosi temeljijo na naših skupnih vrednotah in interesih, ki izhajajo iz geografije, zgodovine in vrednot naše skupne evropske dediščine.

Gospodarski, družbeni in politični odnosi med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom se ne bodo končali. Smo in še naprej bomo tesno povezani. Oblikovati želimo novo ambiciozno partnerstvo na področju trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, kazenskega pregona in kazenskega pravosodja, zunanje politike, varnosti in obrambe.

Veselim se in upam, da bomo z našimi britanskimi prijatelji zelo tesno sodelovali pri spopadanju z našimi skupnimi izzivi na regionalni in svetovni ravni.

Editorial Sections:

Author