Delegation of the European Union to South Sudan

Zajednička izjava povodom Međunarodnog dana žena 2018

Brisel, 07/03/2018 - 17:19, UNIQUE ID: 180306_4
Joint Statements

Jednakost između žena i muškaraca jedna je od osnovnih vrednosti Evropske unije, obuhvaćena našim ugovorima. Naša Unija je pionir u borbi protiv diskriminacije po osnovu roda i možemo da budemo ponosni na ostvareni napredak: Evropa je jedno od najsigurnijih i najjednakijih mesta za žene u svetu.

Jednakost između žena i muškaraca jedna je od osnovnih vrednosti Evropske unije, obuhvaćena našim ugovorima. Naša Unija je pionir u borbi protiv diskriminacije po osnovu roda i možemo da budemo ponosni na ostvareni napredak: Evropa je jedno od najsigurnijih i najjednakijih mesta za žene u svetu.

Ali naš posao nije gotov – put do pune jednakosti u praksi i dalje je dug. Žene i devojčice i dalje su suočene sa uznemiravanjem, zlostavljanjem i nasiljem. I žene su i dalje suviše često sprečene u napredovanju, dobijaju manje plate i imaju manje prilika da napreduju u karijeri i razvijaju poslovanje.

Želimo da devojčice i žene dostignu jednakost u svim aspektima života: pristup obrazovanju, jednake plate za jednak rad, pristup rukovodećim položajima u kompanijama i politici, kao i zaštita od nasilja.

Za nas je apsolutni prioritet da unapredimo liderstvo i ekonomski osnažimo žene. Evropska unija je donela novo zakonodavstvo radi unapređenja ravnoteže između rada i života za zaposlene roditelje i staraoce, kao i Akcioni plan da bi se uklonio rodni jaz u platama; i brinemo se o tome da vodimo primerom: broj žena na rukovodećim pozicijama u Evropskoj komisiji februara 2018. god. dostigao je 36 %, što je za 11 % više otkada smo preuzeli mandat novembra 2014. god.Predsednik Junker e obećao da ćemo doći do 40 % do 31.10.2019. godine, na kraju našeg mandata.

Takođe, dosledni smo u svim aspektima svake naše politike, kako unutar EU tako i u našim spoljnim poslovima tako što promovišemo rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Naša politika doprinosi uspešnoj globalnoj primeni Ciljeva održivog razvoja i Agende za žene, mir i bezbednost. Ovogodišnji Evropski dani razvoja usredsrediće se na presudnu ulogu žena i devojčica u oblasti održivog razvoja, njihovo ravnopravno učešće i vođstvo u svim aspektima života. Pored toga, EU ove godine ima vođstvo nad „Pozivom na delovanje radi zaštite od rodno zasnovanog nasilja“, koji okuplja preko 60 zemalja i organizacija koje nastoje da obezbede da se reši rodno zasnovano nasilje kao problem u humanitarnim krizama.

Evropska unija pomaže ženama i devojčicama širom sveta koje su u pokretu ili raseljene, koje su žrtve nasilja, kao kroz inicijativu Spotlight, ili koje su isključene iz obrazovanja, nemaju jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite i planiranja porodice, tržištu rada i uopštenije političkom životu. Preko 15 miliona devojčica osnovnoškolskog uzrasta ne pohađa škole širom sveta, tako da EU pomaže da se poveća pristup obrazovanju od Afrike, Latinske Amerike i Bliskog Istoka, do Jugoistočne Azije.

Rodna ravnopravnost ne tiče se samo pravičnosti i pravde u Evropi – tiče se i potrebe da se dostignu održivi mir, bezbednost, razvoj, ekonomski prosperitet i rast širom sveta.

Ulaganje u potencijal žena i devojčica ulaganje je u naše celo društvo,  i odgovornost je muškaraca i dečaka koliko i žena i devojčica.

Urednički odeljci:

Autor