Delegation of the European Union to South Sudan

SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU: Dobro organizovani izbori sa živom Internet kampanjom, ali dugogodišnji nedostaci u pravnom okviru ostaju nerešeni

PRIŠTINA, 19/10/2021 - 12:31, UNIQUE ID: 211019_3
Press releases

PRIŠTINA, 19. oktobra 2021. - Rukovodilac Misije, g. Lukas Mandl, član Evropskog parlamenta, predstavio je danas preliminarne nalaze Izborne posmatračke misije Evropske unije (EU EOM) za lokalne izbore održane 17. oktobra na Kosovu.

"Ovo su bili dobro organizovani izbori i tokom kampanje su poštovane osnovne slobode" rekao je g. Mandl na današnjoj konferenciji za štampu u Prištini. Rukovodilac misije EU EOM-a dodao je da: "Veliki broj kandidata ponudio je biračima stvarni izbor, osim opština sa kosovskim Srbima u kojima je politička konkurencija bila ograničena. Nažalost, žene su bile nedovoljno zastupljene u trkama za gradonačelnike, a i generalno u strukturama stranaka."

Mirno i uredno glasanje posmatrači EU ocenili su veoma pozitivno, iako su zabeležene određene zabrinutosti u vezi sa značajnim brojem slučajeva pomaganja pri glasanju i sistematskog nepridržavanja pravila za prihvatanje ličnih dokumenata za identifikaciju birača sa isteklim rokom važenja. Poređenja radi, prebrojavanje glasačkih listića je donekle manje pozitivno ocenjeno zbog nekih nedoslednosti u praćenju procedura. G. Mandl je dodao: "Izborni proces efikasno je organizovala profesionalna izborna administracija, koju su izborni akteri takođe smatrali nezavisnom i verodostojnom.“

"Dok je tradicionalno agitovanje bilo skromno zbog mera vezanih za pandemiju COVID-19, živahna Internet kampanja i emitovane medijske debate pomogle su biračima da naprave informisan izbor", rekao je g. Mandl.

"Dugogodišnji nedostaci u zakonskom okviru ostaju nerešeni, kao i skoro sve prethodno iznete izborne preporuke EU. Od presudne je važnosti konačno se pozabaviti ovim problemom" rekao je g. Mandl, dodajući da "Nedostatak transparentnosti u finansiranju kampanja jedno je od ključnih pitanja koje se mora rešiti."

Viola von Cramon-Taubadel, šef delegacije Evropskog parlamenta rekla je: "Želela bih da vam se zahvalim, biračima na Kosovu, što ste na tako demokratski način izrazili svoja politička uverenja. Svojim pozitivnim učešćem na izborima pokazali ste svoju privrženost i poverenje u lokalne institucije i demokratiju. Uočili smo istinsku debatu među kandidatima i političkim strankama koje predlažu alternativne politike. Ovo je još jedan, važan korak za konsolidaciju kosovske demokratije."

EU je na sam dan održavanja izbora rasporedila više od 100 posmatrača širom Kosova iz država članica EU, kao i iz Norveške i Švajcarske. EU EOM će ostati na Kosovu kako bi pratila proces u Centru za prebrojavanje i rezultate i rešavanje svih predstavki i žalbi. Misija će takođe posmatrati drugi krug izbora za gradonačelnika.

EU EOM deluje na Kosovu pod posebnim mandatom i nezavisna je od institucija EU, uključujući Kancelariju EU/Specijalnog predstavnika EU na Kosovu.

 

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte službenika za medije EU EOM Kosovo 2021.

Marek Mracka, službenik za medije, EU EOM Kosovo 2021,

marek.mracka@eueomkosovo2021.eu  +383 48 798 326

Languages:
Urednički odeljci: