Delegation of the European Union to the Republic of Korea

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 739

The EU today adopted new sanctions in response to North Korea's missile programme, aiming to pressure Pyongyang into dialogue aiming at peaceful, verifiable denuclearisation. The sanctions complement and reinforce the UN Security Council sanctions, and take effect immediately.

On Monday 16 October 2017 the Council adopted the EU Annual Report on Human Rights And Democracy in the World in 2016.

Languages:

Të hënën, më 16 tetor 2017, Këshilli miratoi Raportin Vjetor të BE-së për të drejtat e njeriut dhe demokracinë në botë në vitin 2016.

Languages:

Le lundi 16 octobre 2017, le Conseil a adopté le rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2016.

Languages:

On Monday 16 October 2017 the Council adopted the EU Annual Report on Human Rights And Democracy in the World in 2016.

Languages:

Năm 2016 là một năm đầy thách thức đối với nhân quyền và dân chủ, với không gian đang thu hẹp lại đối với xã hội dân sự và khủng hoảng chính trị và nhân đạo phức tạp đang tăng lên.

Languages:

၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအီးယူ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ အား ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၁၆ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပေကာင္စီမွသေဘာတူ လက္ခံခဲ့ပါသည္။

Languages:

Pages