European Union Delegation to Singapore

EEAS RSS Feeds

Displaying 81 - 90 of 1292

Das Corona-Virus hat Europa nun seit mehr als einen Monat im Griff. Bei allen Anstrengungen, mit denen wir jeden Tag darauf hinarbeiten, die verschiedenen Aspekte der Krise zu meistern, täten wir gut daran, mal einen Schritt zurückzutreten und darüber nachzudenken, was das Leben mit COVID-19 für unseren Alltag, für Europa, für die ganze Welt bedeutet und wie es sich auf unsere Gesellschaft auswirken wird.

U bë më shumë se një muaj që koronavirusi e ka kapluar Evropën. Ndërkohë që çdo ditë punojmë mirë për të adresuar krizën në të gjitha aspektet e saj, është mirë të ndalemi dhe të reflektojmë se çfarë do të thotë të jetosh me COVID19, për jetën tonë të përditshme, për Evropën, për botën më të gjerë dhe si do të ndikojë në shoqërinë tonë.

Sada je već više od mesec dana otkako je korona virus u Evropi. Iako svakodnevno radimo na rešavanju krize u svim aspektima, dobro je odstupiti korak u stranu i razmišljati o tome šta znači živeti sa virusom COVID19 za naš svakodnevni život, za Evropu, za svet, ako i kako će to uticati na naše društvo.

European Union citizens and citizens from Iceland, Norway and Switzerland (Schengen Area) who face difficulties going back to Europe will find here a list of emergency contacts in their respective embassies / foreign ministries.

In view of the Covid-19 situation, the European Union in Singapore announces the postponement of the 30th edition of the European Union Film Festival (EUFF), to May 2021.
The festival was scheduled to take place from 13th to 24th May 2020.
The 30th edition of Festival will return in May 2021 at National Gallery Singapore.

Pages