Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Šta je EU

31/08/2018 - 14:45
Promo Boxes

Saznajte više o tome šta je Evropska unija, njena istorija i njene zemlje. Činjenice i brojke o životu u EU.

Languages: