Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Ključne politike EU

31/08/2018 - 14:41
Promo Boxes

EU je aktivna u širokom spektru tema, od ljudskih prava do transporta i trgovine. Lista tema koja sumira šta EU radi u određenoj oblasti, korisne veze sa relevantnim tijelima, zakonima i dokumentima.

Languages: