Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Putujte u EU iz Srbije

06/06/2017 - 15:27
Travel to the EU

Građani Republike Srbije mogu da putuju u šengenski prostor EU bez vize.

Bezvizni režim stupio je na snagu 2009. godine i odnosi se na ljude koji imaju biometrijske pasoše. Oni mogu putovati u zemlje obuhvaćene Šengenom do 90 dana tokom perioda od šest meseci.

Austrija
Sime Markovica 2
SRB-11000 Beograd
Tel: (+381/11) 33 36 500
Fax:(+381/11) 263 56 06

https://www.bmeia.gv.at/sr/ambasada-austrije-beograd/

Belgija

Krunska 18

11000 Beograd
+381 11 324 43 94 

Beograd@diplobel.fed.be
http://serbia.diplomatie.belgium.be

 

Bugraska

Birčaninova 26,

11000 Beograd, Serbia

Tel: +381 11 36 13 980

E-mail: Embassy.Beograd@mfa.bg

Bugarski konzulat u Nišu

Lole Ribara 19

18106 Niš (Medijana)

T: 018/516‑900, 516‑800

Consulate.nish@mfa.bg

 

Hrvatska

Kneza Miloša 62
11000 Beograd
Tel
: +381 11 36 79 150, +36 79 151
E-mail: 
croebg@mvep.hrrs.mvep.hr/

crocons.beograd@mvep.hr

Hrvatski konzulat u Subotici

Maksima Gorkog 6

24000 Subotica

gkrh.subotica@mvep.hr

Kipar

Generala Save Grujica 18

11040 Beograd

Tel. +381 11 3620002

Fax +381 11 3621122

Beogradembassy@mfa.gov.cy

 

Češka Republika

Bulevar kralja Aleksandra 22

11000 Beograd

+ 381  11 33 36 200

Konzulat Češke Republike

Beograd@embassy.mzv.cz

+ 381 / 11 / 33 36 235

Faks: + 381 /11 / 32 36 448

E-mail:       consulate_Beograd@mzv.cz

 

Nemačka

Birčaninova 19a

Beograd

+381 11 3064300

https://belgrad.diplo.de/

 

Danska

 Neznanog junaka 9A

11040 Beograd

Tel +381 11 36 79 500

Email - begamb@um.dk

serbien.um.dk

      

Španija

Prote Mateje, 45.

11000 Beograd
Tel: +381 11 344 02 31
email: 
emb.belgrado@maec.es;  emb.belgrado.info@maec.es   
 

Finska

Birčaninova 29

11000 Beograd

+381 11 306 5400

sanomat.BEO@formin.fi; consular.BEO@formin.fi

www.finska.co.rs

 

Francuska

Pariska 11
11000 Beograd
Tel.: +381 11 302 35 00

Konzulat : +381 (0)11 302 35 52/53

Email - fslt.Beograd-amba@diplomatie.gouv.fr

https://rs.ambafrance.org/

 

Grčka

Strahinjića Bana 76,

11000 Beograd

Tel: +381 11 3341507
grcon.bel@mfa.gr
www.mfa.gr/Beograd

 

Mađarska

Krunska 72, 11000 Beograd

Tel: +381 11 243 8395

Email: consulate.blg@mfa.gov.hu

https://belgrad.mfa.gov.hu/srb/page/konzuli-informacio

 

Italija
Birčaninova 11, 11000 Beograd;
visti.belgrado@esteri.it
www.ambbelgrado.esteri.it/Ambasciata_Belgrado

 

Holandija

Milentija Popovica 5b

11070 Beograd

Tel: +381112023900
email:
bel@minbuza.nl; bel-ca@minbuza.nl

 

Poljska

Kneza Miloša 38

11000 Beograd

e-mail: belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Portugalija
Vladimira Gaćinovića,4

11000 Beograd
email:
portcons@verat.net
www.embportugal.rs

 

Rumunija

Miloja Đaka 1c,

11000 Beograd;
email:
belgrad.consul@mae.ro
http://belgrad.mae.ro  

 

Rumunski konzulat u Vršcu
Trg Zelene pijace 3/a, Vršac

Consulat.varset@tsbest.net

 

Švedska
Ledi Pedžet 2,

11000 Beograd;
Email: ambassaden.belgrad-visum@gov.se
www.swedenabroad.se/Beograd

 

Slovenija
Dositejeva 41
11 000 Beograd
Tel: +381 11 303 84 70
email: sloembassy.Beograd(at)gov.si

 

Slovačka

Bulevar Umetnosti 18, 11070 Novi Beograd;
email:
cons.beograd@mzv.sk
 www.mzv.sk/belehrad

Republika Srbija učestvovala je u programu Erasmus + od njegovog osnivanja 2014. godine kao zemlja partner. U februaru 2019. godine, Republika Srbija je postala punopravni član programa Erasmus + gde se zainteresovane strane mogu prijaviti za sve vrste projekata. O određenim vrstama projekata prijavljuju se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, kulturu i medijske programe (EACEA), dok se druge vrste predaju Fondaciji Tempus koja je odgovorna za sprovođenje programa Erasmus + u Srbiji.

Takođe, Srbija se pridružila programu Horizon 2020 u julu 2014. Za Horizon 2020 zaduženo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, koje pruža podršku bilo kojoj od tema putem mreže nacionalnih kontakt tačaka.

Program je otvoren za srpske univerzitetske istraživačke grupe, istraživačke institute, pojedinačne istraživače, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, kao i vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije.

Languages:
Urednički odeljci: