Delegation of the European Union to Senegal

EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTENS SPRÅKPOLICY

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Europeiska utrikestjänsten informerar EU-medborgare och allmänheten i hela världen om Europeiska unionens politik för externa åtgärder.

Vi vill göra innehållet så lättillgängligt som möjligt för användarna. Men vi eftersträvar också en rimlig balans mellan respekten för EU:s och andra länders många olika språk och sådana praktiska aspekter som tid, effektivitet och översättningskostnader för EU:s skattebetalare.

Vissa texter, däribland EU:s lagstiftning, rådets slutsatser och uttalanden från EU, finns på alla EU:s officiella språk. Annat material kanske finns på bara ett eller ett par språk, beroende på målgrupp och vår bedömning av hur vi bäst når ut till så många som möjligt på ett effektivt och verkningsfullt sätt.

Språkpolicyn för material på utrikestjänstens webbplats har tre nivåer:

 1. En del material publiceras på alla EU:s 24 officiella språk, t.ex. EU:s uttalanden, rådets slutsatser och avsnittet ”Om oss”.
 2. En del material publiceras endast på engelska och franska, t.ex. uttalanden från den höga representanten/kommissionens vice ordförande eller från talespersonerna.
 3. En del material publiceras på engelska och alla andra språk som är relevanta. Detta gäller t.ex. pressmeddelanden, uttalanden till pressen, tal och kommentarer, blogginlägg från den höga representanten/kommissionens vice ordförande och valda delar av webbsidorna.
 • På webbplatsen finns egna sidor för utrikestjänstens delegationer i länder utanför EU, militära och civila uppdrag och insatser samt valobservatörsuppdrag. Informationen på de här sidorna är på engelska och de språk som talas i det berörda landet. Lokala uttalanden till pressen görs i regel bara på ett av EU:s officiella språk, utöver landets språk.
 • Utrikestjänsten har också en ryskspråkig webbplats.
 • Högst upp på sidan anges vilket språk som visas. Det går att byta språk genom att klicka på ikonen, som anger språkalternativen för varje sida.
 • Nytt innehåll läggs till och materialet på webbplatsen uppdateras fortlöpande. Om en språkversion saknas kan det därför helt enkelt bero på att materialet håller på att översättas. Översättningarna publiceras så snart de har levererats.
 • Utrikestjänstens webbplats kommer gradvis att utformas på följande sätt:
  1. Lättfattlig information till allmänheten som inte kräver fortlöpande uppdatering kommer så småningom att finnas på alla EU:s officiella språk, samt andra språk som kan vara relevanta beroende på målgruppen.
  2. Möjligheten att använda maskinöversättning för EU:s officiella språk kommer att övervägas när det gäller informativ text, förutsatt att användarna informeras om att detta är fallet.
  3. Information som bara är aktuell under en kort tid eller för vissa personer kommer i regel bara att finnas på ett fåtal – eller rentav bara ett – språk, beroende på målgruppen.
 • Utrikestjänstens konton på sociala medier är huvudsakligen på engelska. Vi försöker i möjligaste mån anpassa innehållets språk till målgruppen för det material som sprids av EU:s representationer, delegationer och andra samarbetsparter.
 • Utrikestjänstens delegationer sköter kontakterna på sociala medier på de aktuella lokala språken.
 • Begäran om information hanteras av Europa direkts kontaktcentrum och kan lämnas in på vilket officiellt EU-språk som helst. Frågor till utrikestjänsten besvaras på samma språk som frågan ställts på.
 • Begäran om tillgång till handlingar kan göras på vilket officiellt EU-språk som helst. För att kunna svara snabbt brukar utrikestjänsten av effektivitetsskäl fråga om det går bra att svaret lämnas på engelska eller franska. Om den som begärt handlingarna svarar nej lämnas svaret på den begärandes språk. 

Offentliga samråd som utformas som öppna online-enkäter för att engagera allmänheten i EU:s beslutsprocess finns alltid åtminstone på engelska, franska och tyska och ofta även på de flesta övriga EU-språken. Samråden kan besvaras på vilket officiellt EU-språk som helst. Utrikestjänstens samråd med berörda aktörer utanför institutionerna hålls på de språk som är relevanta.

Editorial Sections:

Author