Delegation of the European Union to Senegal

JEZIKOVNA POLITIKA EVROPSKE SLUŽBE ZA ZUNANJE DELOVANJE

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) državljane EU in javnost po vsem svetu obvešča o evropskih zunanjih politikah in ukrepih.

Prizadevamo si, da bi bila naša vsebina uporabnikom čim bolj dostopna. Kljub temu moramo najti ustrezno ravnotežje med upoštevanjem govorcev številnih jezikov EU in drugih lokalnih jezikov ter praktičnimi vidiki, kot so pravočasnost, učinkovitost in stroški prevajanja, ki jih financirajo davkoplačevalci EU.

Nekatere vsebine, kot so zakonodaja EU, sklepi Sveta ali izjave EU, so na voljo v vseh jezikih EU. Druge vsebine so morda na voljo samo v enem jeziku ali v kombinaciji jezikov, odvisno od ciljnih skupin in naše ocene, kako čim bolj učinkovito in uspešno doseči čim širšo javnost.

Jezikovna politika spletnega mesta ESZD temelji na naslednjih treh merilih:

 

 1. vsebini, objavljeni v vseh 24 uradnih jezikih EU, npr. izjave v imenu EU, sklepi Sveta, razdelek „Kdo smo“;
 2. vsebini, objavljeni samo v angleščini in francoščini, npr.  izjave visokega predstavnika/podpredsednika in uradnih govorcev;
 3. vsebini, objavljeni v angleščini in katerem koli drugem ustreznem jeziku, npr. sporočila in izjave za javnost, govori, objave visokega predstavnika/podpredsednika na blogu, izbrane spletne funkcije.
 • Spletne strani delegacij ESZD v tretjih državah, vojaških in civilnih misij in operacij ter misij za opazovanje volitev, ki gostujejo na spletnem mestu ESZD, podajajo informacije v angleščini in lokalnih jezikih zadevnih držav. Lokalne izjave za javnost so običajno v enem od uradnih jezikov EU in v lokalnem jeziku.
 • ESZD upravlja tudi spletno mesto v ruščini.
 • Jezik, v katerem uporabniki vidijo spletno mesto, je naveden na vrhu vsake spletne strani. S klikom na ikono lahko uporabniki izberejo drug jezik. Navedeni so jeziki, v katerih je spletna stran na voljo.
 • Na spletnem mestu nenehno dodajamo in posodabljamo nove vsebine. Kadar prevod ni na voljo, to morda preprosto pomeni, da se vsebina še prevaja. Prevode objavimo takoj, ko so na voljo.
 • Spletno mesto ESZD bo postopoma uporabljalo naslednji pristop:
  1. Enostavne in časovno neomejene informacije, namenjene splošni javnosti, bodo sčasoma na voljo v vseh uradnih jezikih EU, poleg drugih ustreznih jezikov, odvisnih od skupine bralcev.
  2. Uporaba strojnega prevajanja za uradne jezike EU bo možna pri informativnih besedilih, če bo uporabnik o tem ustrezno obveščen.
  3. Kratkotrajne ali zelo specializirane informacije bodo običajno objavljene samo v nekaj jezikih – ali celo samo v enem –, odvisno od ciljne skupine.
 • Računi sedeža ESZD na družbenih medijih delujejo predvsem v angleščini. Kolikor je mogoče, za razširjanje informacij s strani predstavništev EU, delegacij ali drugih partnerjev ponujamo vsebine v različnih jezikih in z upoštevanjem ciljnih skupin.
 • Delegacije ESZD v družbenih medijih delujejo v ustreznih lokalnih jezikih.
 • Zahteve za informacije, ki jih upravlja kontaktni center Europe Direct, je mogoče vložiti v katerem koli uradnem jeziku EU. ESZD odgovarja v istem jeziku.
 • Zahteve za dostop do dokumentov je prav tako mogoče vložiti v katerem koli uradnem jeziku EU. Za zagotovitev učinkovitosti in hitrega odziva se v okviru politike ESZD vložnika zahteve vpraša, ali je zanj sprejemljiv odgovor v angleščini ali francoščini. Če to možnost zavrne, prejme odgovor v svojem jeziku. 

Javna posvetovanja v obliki spletnih vprašalnikov, namenjenih državljanom EU za sodelovanje v procesu oblikovanja politik EU, so vedno na voljo vsaj v angleščini, francoščini in nemščini, pogosto pa v večini jezikov EU. Odgovori se lahko pošljejo v katerem koli uradnem jeziku EU. Posvetovanja z deležniki ESZD, namenjena zunanjim ciljnim skupinam, so na voljo v ustreznih jezikih.

Editorial Sections:

Author