Delegation of the European Union to Senegal

ЕЗИКОВА ПОЛИТИКА НА ЕСВД

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Европейската служба за външна дейност предоставя на гражданите на ЕС и на други заинтересовани лица по света информация относно външната политика и външните действия на Съюза. 

Стремим се нашето съдържание да е възможно най-достъпно за потребителите. Въпреки това трябва да постигнем разумен баланс между зачитането на хората, говорещи един от многото езици на ЕС и местни езици в страни извън Съюза, и практически съображения, като актуалност, ефикасност и разходите за превод, които се финансират от европейските данъкоплатци. 

Някои видове съдържание, като например законодателството на ЕС, заключенията на Съвета или изявленията на ЕС, са достъпни на всички езици на ЕС. Друг вид съдържание може да е достъпно само на един или няколко езика, в зависимост от съответната целева аудитория и нашата оценка как да достигнем до възможно най-широка аудитория по най-ефективен начин. 

Езиковата политика на уебсайта на ЕСВД се основава на следните 3 критерия:

  1. съдържание, публикувано на всички 24 официални езика на ЕС, напр. изявления от името на ЕС, заключения на Съвета, раздел „За нас“
  2. съдържание, публикувано само на английски и френски език, напр. изявления на върховния представител/заместник-председател и говорителите
  3. съдържание, публикувано на английски език и на всеки друг подходящ език, напр. съобщения за медиите, изявления за медиите, речи и бележки, публикации в блогове на върховния представител/заместник-председател, избрани уеб публикации.
    
 • Уебстраниците на делегациите на ЕСВД в трети държави, военните и гражданските мисии и операции и мисиите за наблюдение на избори, хоствани на уебсайта на ЕСВД, предоставят информация на английски език и на местните езици на съответните държави. Местните изявления за медиите обикновено са на един от официалните езици на ЕС и на съответния местен език.
   
 • ЕСВД също така поддържа уебсайт на руски език.
   
 • Езикът, на който потребителите разглеждат уебсайта, е показан в горната част на всяка страница. Потребителите могат да щракнат върху иконата за езика и да изберат друг наличен език. Езиците, на които е достъпна дадена страница, са посочени.
 • На уебсайта постоянно се добавят актуализации и ново съдържание. Ако даден превод не е наличен, това може просто да означава, че той все още не е готов. Публикуваме преводите, веднага след като са готови.
   
 • Постепенно ще бъде възприет следният подход за уебсайта на ЕСВД:
  1. Информацията с дълъг период на актуалност за широката общественост постепенно ще бъде предоставена на всички официални езици на ЕС, както и на други подходящи езици според произхода на читателите.
  2. Ще бъде обмислена възможността за използване на машинен превод на официалните езици на ЕС за информационни текстове, при условие че потребителите са надлежно информирани за това.
  3. Бързо остаряващата или тясно специализираната информация обикновено ще се публикуват на няколко езика — или дори само на един език, в зависимост от аудиторията.
 • В профилите на централата на ЕСВД в социалните медии се публикува информация основно на английски език. Доколкото е възможно, използваме различни езици за съдържанието в зависимост от аудиторията с цел то да бъде разпространявано от представителствата на ЕС, делегациите или други партньори.
 • Делегациите на ЕСВД публикуват съдържание в социалните медии на съответните местни езици.
 • Исканията за информация, обработвани от информационния център Europe Direct, могат да се изпращат на всеки един от официалните езици на ЕС. Отговорът на ЕСВД се предоставя на същия език.
 • Исканията за достъп до документи също могат да бъдат отправяни на всеки един от официалните езици на ЕС. От съображения за ефективност и за да се предостави бързо отговор, политиката на ЕСВД е да се пита заявителят дали предоставянето на отговор на английски или френски език е достатъчно. В случай на отрицателен отговор, заявителят получава отговор на своя език.

Обществените консултации под формата на онлайн въпросници, отворени за гражданите на ЕС с цел те да могат да участват в процеса на изготвяне на политиките на ЕС, винаги са достъпни поне на английски, френски и немски език, а често и на повечето езици на ЕС. Отговорите могат да се изпращат на всеки един от официалните езици на ЕС. Консултациите на ЕСВД със заинтересовани страни, насочени към външна аудитория, са достъпни на съответните подходящи езици.

Editorial Sections:

Author