Delegation of the European Union to Rwanda

Press and Media

Wysoka przedstawiciel Federica Mogherini proponuje dziś, przy wsparciu ze strony Komisji, Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EIP). Jest to pozabudżetowy fundusz obejmujący okres najbliższych wieloletnich ram finansowych. Ma pomóc zapobiegać konfliktom, chronić pokój i wzmacniać międzynarodowe
W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska
Le nouveau consensus européen pour le développement – L'UE et les États membres signent une stratégie commune pour éradiquer la pauvreté
2019 EUROPEAN FILM FESTIVAL – RWANDA "CINE-SCRIBES" COMPETITION call for entries The annual European Film Festival in Rwanda is coming up from 20-01 December 2019 in Rwanda. The Delegation of the European Union to Rwanda in partnership with the Embassy of the Federal Republic of Germany
The annual European Film Festival (EUFF) in Rwanda will take place this year from 20 November to 1 December. The Festival is organised by the Delegation of the European Union to Rwanda together with resident and non-resident Embassies of the European Union accredited to Rwanda. This year marks the
Videos: 
World Day against the Death Penalty
World Day against the Death Penalty
The death penalty is incompatible with human dignity. It's inhumane and degrading treatment. It has no proven deterrent, allowing irreversible and fatal judicial errors. All of the EU has proudly abolished the death penalty.
Videos: 
Erasmus+ International Dimension
Erasmus+ International Dimension
The video promotes the international dimension of Erasmus+ through real life examples and shows how international cooperation is helping people outside the EU and EU citizens to internationalise. It features a series of testimonials from current and past beneficiaries of Erasmus+ mobility
Videos: 
The Humanitarian Principles
ECHO World Humanitarian Day
Animation on the 4 humanitarian principles
W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska