Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Shpallje për vend pune - Shoqata për transport

01/10/2019 - 15:02
EU project positions

 Shoqata për transport është organizatë ndërkombëtare, anëtarët e së cilës janë Bashkimi Evropian dhe gjashtë vende nga Ballkani Perëndimor (Republika e Shqipërisë, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova*, Republika e Maqedonisë së Veriut, Mali i Zi dhe Republika e Serbisë). Qëllimi i saj kryesor është të zgjeron rregullat, parimet dhe politikat e BE-së për transport në vendet e Ballkanit Perëndimor nëpërmjet kornizës juridikisht të detyrueshme. Përkrahet nga Sekretariati i Përhershëm me seli ne Beograd, ku edhe shpallen pozitat e reja të punës në lidhjen në vijim: https://ec.europa.eu/transport/themes/international-relations/enlargement/western-balkans/transport-community_en   (please scroll down to: Non-management job opportunities )