Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Shpallje konkursi

07/08/2019 - 11:36
EU project positions

Twinning projekti "Përmirësimi i mëtejshëm i Rrjetit të të Dhënave të Kontabilitetit të Fermave (FADN) në bazë të Rregullores së re të BE-së për FADN" shpallje konkursi: Përkthyes/Interpretues

Twinning projekti "Përmirësimi i mëtejshëm i Rrjetit të të Dhënave të Kontabilitetit të Fermave (FADN) në bazë të Rregullores së re të BE-së për FADN" përqendrohet në mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) në përmirësimin e kapacitetit të institucioneve në procesin e përshtatjes me legjislacionin e sapomiratuar i BE-së për krijimin e një rrjeti kombëtar për të dhënat e kontabilitetit të fermave (FADN) dhe përmirësimin e sistemit të kontrollit të cilësisë së të dhënave. Të dhënat e siguruara nga Rrjeti i të Dhënave të Kontabilitetit të Fermave do të përdoren për t’i përcaktuar të ardhurat vjetore të pronave bujqësore, për zbatimin e analizës ekonomike të pronave bujqësore, si dhe për vlerësimin e kushteve të bujqësi dhe tregjet e produkteve bujqësore.

Numri i referencës:

TI/1

Vendi i punës:

Ministria së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave " (МBPEU), Shkup

Fillimi i parashikuar prej:

14 gusht 2019

Kohëzgjatja e angazhimit:

14 gusht deri 31 tetor 2019 (me orar të plotë)

Afati i aplikimit:

12 gusht 2019 (24:00, GMT+1)

 

 Për më shumë të dhëna vizitoheni faqen në vijim: