Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Dy shpallje për pozitat e Drejtorit dhe Zëvendës Drejtorit të Sekretariatit të Përhershëm të Bashkësisë për Transport

04/07/2019 - 09:11
International positions

Për më shumë detaje shihni linkun më poshtë: