Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Ekipi i shtypit dhe informacionit i Delegacionit të BE-së në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Press and Information

Numri i telefonit: 

(+389) 2 3248 500