Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Udhëtimi drejt BE-së nga Republika e Maqedonisë së Veriut

12/05/2016 - 12:30
Travel to the EU

Kjo faqe ofron informacion rreth udhëtimit mes BE-së dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, si edhe rreth çështjeve në lidhje me udhëtimet studimore dhe qasjen në informacionin rreth BE-së.

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të udhëtojnë në zonën Schengen të BE-së pa vizë.

Regjimi pa viza hyri në fuqi në vitin 2009 dhe zbatohet për personat që zotërojnë pasaporta biometrike. Ata mund të udhëtojnë në vendet që mbulon hapësira Schengen për deri në 90 ditë brenda një periudhe gjashtëmujore.

Personat që zotërojnë një pasaportë jobiometrike dhe banorët që zotërojnë pasaportë serbe kanë nevojë ende për vizë. E njëjta gjë zbatohet për ata që synojnë të punojnë gjatë një qëndrimi të shkurtër ose që dëshirojnë të qëndrojnë më shumë se 90 ditë. Për këto nevojiten si viza ashtu edhe leje pune.

Për më shumë informacion:

AUSTRI

Mile Pop Jordanov 8

1000 Shkup

Tel: + 389 2 3083400

Voice mail: +389 2 3083700

Fax: +389 2 3083350

Orari i punës

E hënë – e premte: 8.00 – 13.00 (vetëm takime të caktuara)
qendra për telefonata: +389 2 3084984 (E hënë – e enjte: 12.30 – 15.30)

BULLGARI

Ivo Ribar Lola 40

1000 Shkup

Tel:+389 2 3229 444, +389 2 3246 491

Fax: +389 2 3246 493

E-mailsecretary@bgemb.org.mk

Orari i punës

E hënë – e premte: 09.00 - 14.00

Sektori konsular: 10.00 - 12.00

Konsullati i përgjithshëm

Rr. 1 maji, 53

Manastir

Tel: +389 47 202 963, +389 47 202 964,

+389 47 202 893, +389 47 202 894

Fax: +389 47 202 947

REPUBLIKA ÇEKE

Bulevar kralja Aleksandra 22

11000 Beograd

Serbi

Tel.: +381-11-323-0133, -0134

Fax: +381-11-323-6448

E-mailconsulate_belgrade@mzv.cz

Websitewww.mzv.cz/belgrade

Orari i punës

E hënë – e enjte: 9.00 – 12.00

Estoni

Karëiñska str. 1

Warsaw 02-639

Poloni

Tel: + 48 22 88 11 810, + 48 22 88 11 811

Fax: + 48 22 88 11 812

FRANCË

Salvador Allende 73

1000 Shkup

Tel : +389 2 32 44 300

Fax : +389 2 32 44 315

Orari i punës

E hënë – e premte: 9.30 – 12.30

Vetëm takime të caktuara përmes tel: 058 058 333

Vendet e përfaqësuara : Spanja, Portugalia, Islanda

GREQI

Borka Taleski 6

1000 Shkup

Tel: +389 2 32 19 260

Fax: +389 2 31 15 718

Orari i punës

E hënë – e premte: 08.30 - 16.00

Personi për kontak: znj Natasha Markovska

Qendra telefonike: 058 058 000 (vetëm për informata të përgjithshme)

Zyra për çështjet konsulare, ekonomike dhe komerciale

Tomaki Dimitrovski 39

7000 Manastir

Tel: +38947 237350 – 237340

Fax : + 389 47 220310

E-mail : grofficebitola@mfa.gr

IRLANDË

Ju njohtojmë se marrëveshja për lehtësimin e vizave nuk vlen për Irlandën

Carlton Savoy Building

Mostová 2

811 02 Bratisllavë

Republika Sllovake

Tel: + 421 2 5930 9611

Fax: + 421 2 5443 0690

E-mail : bratislava@dfa.ie

Orari i punës

E hënë – e premte: 09.00 - 12.30

Sektori i vizave: E hënë – e premte: 09.00 - 12.30

LETONI

Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Letonisë

36, Brivibas Blvd.

Riga, LV 1395

Letoni

Tel: + 37 1 701 6140

Fax: + 37 1 732 1588

E-mailmaija.manika@mfa.gov.lv

Luxembourg

Për viza drejtohuni në ambasadën e Hollandës

HOLLANDË

Leninova 69-71

1000 Shkup

Tel: +389 2 3109250

Website: www.nlembassy.org.mk

Orari i punës

Sektori konsular::

E hënë – e premte: 9.00 - 11.30

Qendra telefonike::

Tel: +389 2 3109250 (E hënë – e enjte: 13.00 – 14.00, E premte: 12.00 - 13.00)

Vendet e përfaqësuara: Belgjika, Luksemburgu

PORTUGALI

Vladimira Gacinovica, 4

11040 Belgrade

Serbi

Tel: +381 11 2662 895, +381 11 2662 897, +381 11 2662 894

Fax:+381 11 2662 892

E-mailembporbg@yubc.net

Për viza drejtohuni në ambasadën e Francës

SLLOVAKI

Bulevard umetnosti 18

Novi Beograd

110 70 Belgrade

Serbi

Tel: +381 11 22 23 800

Fax: +381 11 22 23 820

E-mailembassy@belehrad.mfa.sk

Websitewww.belehrad.mfa.sk

Orari i punës

E hënë – e martë: 9.00 – 12.00 (për aplikuesit individualë të vizave)

E premte: 9.00 – 12.00 (për agjncitë e udhëtimit dhe grupet)

Spain

27 Mart, 7

1000 Shkup

Tel: +389 2 3231 002, +389 2 3220 717

Fax: +389 2 3220 612

E-mailemb.skopje@maec.es 

Consular section: 
Tel: +389 2 3215 411 ext. 2

Office hours:
Monday - Friday: 09.00 - 14.00

BRITANI E MADHE

Ju njohtojmë se marrëveshja për lehtësimin e vizave nuk vlen për Britaninë e Madhe

Salvador Aljende 73

1000 Shkup

Tel: +389 2 3299 299

Fax: +389 2 3179 729

E-mailvisamailskopje@fco.gov.ukConsular.Skopj@fco.gov.uk

SUEDI

8ma Udarna Brigada No 2

Tel: +389 2 3297 898 (E hënë – e enjte: 14.00-16.00)

Orari i punës

E hënë – e enjte: 09.00 - 12.00

BELGJIKË

Pl. Veltchova Zavera 1

Sofia 1164

Bulgari

Tel: +359 2 988 72 90, +359 2 988 72 95

Fax: +359 2 963 36 38

E-mailsofia@diplobel.be

Për viza ju lutemi drejtohuni në ambasadën e Hollandës

QIPRO

16, Herodotou Str.

10675, Athens

Greece

Tel: (+30-210) 7232727, 7239377, 7237883

Fax: (+930-210) 7231927, 7258886

Emailcyempkl@hol.gr

Ambasada e Republikës së Kroacisë 
Bukureshka nr.91

1000 Shkup

Tel.: +389 2 3248 170, +389 2 3248 171

Fax: +389 2 3246 004

Sektori konsular: 

Tel.: +389 2 3248 173, +389 2 3248 174

Fax: +389 2 3246 004

E-mail:  croemb.skopje@mvep.hr

Ueb-faqe:  http://mk.mvep.hr/mk/www.mvep.hr

Orari i punës:

E hënë – E premte: 08.30-16.30

Sektori konsular:

E hënë – E enjte: 10.00-12.00

DANIMARKË

Ju njohtojmë se marrëveshja për lehtësimin e vizave nuk vlen për Danimarkën

Führichgasse 6,

Postfach 298

A - 1010 Vienna

Austri

Tel: +43 1 512 79 04 0

Fax: +43 1 513 81 20

E-mailvieamb@um.dk

Orari i punës:

E hënë – e premte: 08.30 - 10.00

Sektori konsular:: E hënë – e premte: 09.00 - 11.00

FINLANDË

Ministria e Punëve të Jashtme

P.O. Box 176

FIN - 00161 Helsinki

Finlandë

Tel: +358 9 1605 5017, +358 9 1605 6557

Fax: +358 9 1605 5650

E-mailsanomat.um@formin.fi

Orari i punës

E hënë – e premte: 08.00 - 1600

Sektori konsular: E hënë – e premte: 08.00 - 16.00

GJERMANI

rr. Lerinska 59

1000 Shkup

Tel.: +389 2 309 39 00

Fax: +389 2 309 38 99

E-maildtboskop@on.net.mk

Orari i punës

E hënë – e premte: 08.00 - 11.00

Orari i sektorit të vizave për të dorëzuar aplikacionet:

E hënë – e premte: 08.00 – 10.00

Aplikacionet për bashkim familjar pranohen vetëm të enjten.

Informata mbi vizat: +389 2 309 38 01

HUNGARI

Mile Pop Jordanov 12

Shkup 1000

Tel: +389 2 30 90 858

Fax: +389 2 30 90 849

E-mailconsulate.skp@kum.hu

Orari i punës

E hënë, e mërkurë, e enjte: 9.00 - 11.00 (për qytetarët/banorët e iRJ të Maqedonisë)

E martë: 9.00 – 13.00 (për personat me dokumente UNMIK, vetëm me takime të caktuara)

për informata:: paraqituni midis 8.30 - 16.00 ose shkruani e-mail

Vendet e përfaqësuara: Lituania

Italy

Rr. 8ma Udarna Brigada, 22

Shkup

Tel. +389 2 3236500

Fax +389 2 3236505

www.ambskopje.esteri.it/

Orari i punës

E hënë, e mërkurë, e premte: 8.30 - 14.30

E martë, e enjte: 8.30 - 17.30

Informata mbi procedurat e vizave:

IVAO (Italian Visa Application Office)

Nikola Karev nr.20,

Shkup

Tel: +389 2 2402280

Website : www.ambskopje.esteri.it/

Vendet e përfaqësuara: Malta

LITUANI

Për viza drejtohuni në ambasadën e Hungarisë

MALTË

Për viza drejtohuni në ambasadën e Italisë

Palestrinastrasse 7

D-80639 Munich

Germany

Tel: +49 89 17 77 88

Fax: +49 89 17 47 07

E-mailstratcom@t-online.de

Zyra në Shkup

Bul. Aleksandar Makedonski b.b.

Hotel Continental (suite 318)

1000 Shkup

Tel: +389 2 3118 348

Fax: +389 2 3230 975

E-mailsmom_mk@yahoo.com

POLONI

Gjuro Gjakoviq 50

1000 Shkup

Tel./Fax: 00389 2 3133057

E-mailambpol@unet.com.mk

Orari i punës

E martë – e premte: 10.00 - 13.00 (dhënia e vizave)

Informata mbi vizat:

Tel: +389 2 3133057

RUMANI

Rajko Zhinzifov 42

1000 Shkup

Tel: +389 2 322 80 55, +389 2 322 80 57

Fax: +389 2 322 80 36

E-mailromanamb@cadis.net.mk

Sektori Konsular

Tel: +389 2 322 80 58

Fax: +389 2 322 80 36

E-mail : consular_section@cadis.net.mk

Orari i punës

E hënë – e enjte: 09.00 – 12.00

SLLOVENI

Vodnjanska 42

Shkup

Tel: +389 2 3178 730, 3178 734, 310 30 41

Websitewww.mzz.gov.si

Orari i punës

E martë – e premte: 9.00 – 12.00

qendra e thirrjeve telefonike: E hënë – e premte: 9.00 - 13.00

Tel: +389 2 3178 730, 3178 734 (informata mbi viza dhe leje qëndrimi)

Erasmus+ është programi kryesor i Bashkimit Evropian për arsimin, trajnimin, rininë dhe sportin. Mes viteve 2014 dhe 2020, ai do t'u ofrojë mundësinë katër milionë personave që të studiojnë, të trajnohen dhe të fitojnë përvojën e jetës jashtë vendit.

Erasmus+ zëvendëson një numër programesh të vjetra, duke përfshirë programin e shkëmbimit të studentëve të quajtur Erasmus Mundus.

Erasmus Mundus përfundoi në dhjetor 2013, megjithëse projektet në zhvillim e sipër do të vazhdojnë deri në fund të marrëveshjeve të tyre.

Shikoni portalin në ueb të Erasmus+ Seksioni i burimeve për informacione rreth mbështetjes gjuhësore, dokumenteve për aplikuesit dhe rreth menaxhimit të propozimeve.

Qendra për Informacion e BE-së u themelua nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e  Maqedonisë së Veriut.

Qendra synon t'i ofrojë publikut të gjerë informacione të sakta dhe gjithëpërfshirëse rreth BE-së dhe aktiviteteve të saj.

Kontaktet
Adresa: Sv Kiril i Metodij 52B, 1000 Skopje
Telefon/faks: (+389 2) 3296363
Email: euinfo@euic.mk

Delegacioni i Bashkimit Evropian ka ngritur një rrjet me 13 Pika për Informim të BE-së në mbarë vendin. Ato u ofrojnë qytetarëve një vend ku ata mund të mësojnë rreth BE-së – institucioneve të saj, politikave, programeve dhe marrëdhënieve me Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Të dhënat e kontaktit

Pika për Informim e BE-së në Kumanovë

Komuna e Kumanovës
Qendra për Informim e Komunës
Adresa: "11 Oktomvri" bb
1300 Kumanovo
Tel: (++ 389 031) 475 800
(++ 389 031) 475817
(++ 389 031) 432 650
email: kumanovo@euinfopoint.mk 

Pika për Informim e BE-së në Koçan

Komuna e Koçanit
Qendra për Informim e Komunës
Adresa: "Rade Kratovce" 1
2300 Kocani
Tel. (++ 389 033) 279 554
email: kocani@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së në Bitola

Komuna e Bitolës
Qendra për Informim e Komunës
Adresa: bul. "1 Maj" bb
Tel. (++ 389 047) 208 336
7000 Bitola
email: bitola@euinfopoint.mk 

Pika për Informim e BE-së në Kavadarc

Komuna e Kavadarcit
Adresa: "Marsal Tito" bb
1430 Kavadarci
Tel. (++389 043) 400 217
Tel. (++389 043) 456 107
email: kavadarci@euinfopoint.mk 

Pika për Informim e BE-së në Gostivar

Komuna e Gostivarit
Qendra për Informim e Komunës
Adresa: Bul. "Braka Gjinovski" br. 61
1230 Gostivar
Tel. (++389 042) 218 167
email: gostivar@euinfopoint.mk  

Pika për Informim e BE-së në Tetovë

Komuna e Tetovës
Adresa: Ul. "Dervis Cara" bb,
1200 Tetovo
Tel. 070 548 576
email: tetovo@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së në Velesh

Komuna e Veleshit
Adresa: ul. "Panko Brasnar" br. 1
1400 Veles
Tel. (++ 389 043) 232 406 lok. 226
email: veles@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së pranë Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare “Sv. Kliment Ohridski”

Adresa: bul. Goce Delchev br. 6, 1000 Skopje
Tel. (++ 389 02) 3226 846
email: nul@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së në Gevgeli

Adresa: Ul. “Dimitar Vlahov” 4
Tel. 034 213 843
1480 Gevgelija
email: gevgelija@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së në Ohër

Adresa: Ul. “Dimitar Vlahov” 57
Tel. 046 230 175
6000 Ohrid
email: ohrid@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së në Dibër

Adresa: Ul. “8mi Septemvri” bb
Tel. 046 831 196
1250 Debar
email: debar@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së në Strumicë

Adresa: “Blagoj Muceto” 26
Tel. 034 349 040
2400 Strumica
email: strumica@euinfopoint.mk

Pika për Informim e BE-së në Kriva Palanka

Adresa: “St. Joakim Osogovski” 175
Tel. 031 375 035
1330 Kriva Palanka
email: krivapalanka@euinfopoint.mk

EUi-të ofrojnë një gamë të gjerë dokumentacioni lidhur me BE-në, i cili ka vlerë të veçantë për akademikët, organet qeveritare dhe bizneset. Ofrohet qasje falas në më shumë se 1500 publikime dhe mbi 10 000 volume të publikuara nga institucionet e BE-së.

Republika e Maqedonisë së Veriut ka tre EUi, të cilat janë të hapura të gjitha për publikun:

EUi - FAKULTETI I EKONOMISË NË SHKUP

Adresa: Ekonomski fakultet, Univerzitet "Sv Kiril i Metodij",
bul. "Krste Misirkov" bb,
1000 Skopje
Tel. (++389 02) 3286 835
Tel. (++389 02) 3286 860
email: eui-sk@eccf.ukim.edu.mk 

EUi - FAKULTETI I ADMINISTRIMIT DHE MENAXHIMIT TË SISTEMEVE TË INFORMACIONIT, BITOLA 

Adresa: Fakultet za administracija i menadzment na informaciski sistemi, Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski", "Partizanska" bb
7000 Bitola
Tel. (++389 047) 259923
Faks. (++389 047) 259 917
email: eui-bt@famis.edu.mk

EUi - UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE, TETOVË

Adresa: Univerzitet na Jugoistocna Evropa, "Ilindenska" bb
1200 Tetovo
Tel. (++389 044) 356205
Faks. (++389 044) 356 001
email: eui-te@seeu.edu.mk

Orari i hapjes

EUi-të janë të hapura çdo ditë pune, nga ora 07:00 deri 15:00 (Shkup); 09:00 deri 17:00 (Bitola); 08:00 deri 16:00 (Tetovë).

Qendra Evropiane për Informim dhe Inovacion (EIIC) është pjesë e Rrjetit Evropian të Sipërmarrjes nën drejtimin e BE-së.

Objektivi kryesor i EIIC është të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM-të) të konkurrojnë në tregun global. Për të arritur këtë, qendra u ofron NVM-ve mbështetje në fusha të tilla si:

  • inovacioni,
  • transferimi i teknologjisë dhe
  • të drejtat e pronës intelektuale.

Universiteti Shën Cirili dhe Metodi në Shkup koordinon konsorciumin EIIC. Anëtarët e konsorciumit janë Fondacioni për Menaxhimin dhe Kërkimin Industrial dhe Dhoma Ekonomike e Maqedonisë.

Duke krijuar kontakte me një prej këtyre institucioneve, NVM-të mund të marrin shërbime falas nga rrjeti.

Të dhënat e kontaktit:

Qendra Evropiane për Informim dhe Inovacion – EIIC
Universiteti Shën Cirili dhe Metodi – Shkup – koordinatori
Bul. Krste Misirkov bb 1000 Skopje
Tel. ++389 2 3 29 32 04
Email: eiicm@ukim.edu.mk

Uebsajt: http://www.een.mk/