Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Kërko

Seksionet editoriale SHFAQ

Llojet e përmbajtjes SHFAQ

Filter by tags:

Informacioni i autorësisë SHFAQ

Datat SHFAQ

 1. Video
  Videos: 
  Stories of real - life heroes in the fight against COVID - 19 (Fitim Demiraj) ALB

  Takoni heronjtë tanë të përditshëm në luftën kundër Covid-19: Fitim Demiraj

 2. Video
  Videos: 
  EU welcomes the first batch of 24,000 Astra Zeneca vaccines to North Macedonia from #COVAX (28.3.21)

  BE mirëpret dërgesën e 24,000 dozave të vaksinës Astra Zeneca në Maqedoninë e Veriut përmes COVAX

 3. Video
  Videos: 
  Stories of real - life heroes in the fight against Covid - 19 (Doc. Kristina Skeparovska) alb

  Takoni heronjtë tanë të përditshëm në luftën kundër Covid-19: Kristina Skeparovska

 4. Video
  Videos: 
  Stories of the real-life heroes in the fight against COVID19: Scout

  Takoni heronjtë tanë të përditshëm në luftën kundër Covid-19: Skaut

 5. Video
  Videos: 
  Stories of real-life heroes in the fight against Covid - 19 (Borce Stamenov) alb version

  Takoni heronjtë tanë të përditshëm në luftën kundër Covid-19: Borce Stamenov

 6. Video
  Videos: 
  Stories of real-life heroes in the fight against covid - 19 (Biljana Proeska) ALB version

  Takoni heronjtë tanë të përditshëm në luftën kundër Covid-19: Biljana Proeska

 7. Video
  Videos: 
  Stories of real-life heroes in the fight against COVID-19 (Zharko Pacemski) w/h Albanian subtitles

  Takoni heronjtë tanë të përditshëm në luftën kundër Covid-19: Zharko Paçemski

 8. Video
  Videos: 
  Приказна за хероите од секојдневието во борбата против КОВИД-19 (Денис Јанкуловски) АЛБ

  Takoni heronjtë tanë të përditshëm në luftën kundër Covid-19: Denis Jankulovski- Kosmonautko

 9. Video
  Videos: 
  Economic Investment Plan and Connectivity Agenda DEC2020

  Plani i Investimeve Ekonomike dhe Agjenda e Lidhshmërisë

 10. Video
  Videos: 
  Virtual student debate in Strumica (26.11.2020)

  Debat online me nxënës të shkollave të mesme nga Strumica

Pages