Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 212

Afati i fundit për aplikim është: 29 Janar 2021, ora 15.00 CET.
Më shumë informacione do të gjeni në dokumentet e bashkangjitura.

Me huatë e shpërndara përmes bankave komerciale, Bashkim Europiani, BERZH dhe donatorët tjerë mbështesin sipërmarrjet e vogla dhe të mesme për të arritur standardet e BE-së dhe të bëhen më konkurruese, ndërsa në të njëjtën kohë të jenë më ekologjike. Ekziston gjithashtu mbështetja për pronarët e shtëpive për t’i bërë objektet e tyre me më shumë efikasitet energjetik.

Detajet mund t’i gjeni në linkun më poshtë

Afati i fundit për aplikim: 21 Janar 2021

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës nisin një fushatë të re që ka për qëllim luftimin e gjuhës së urrejtjes në Ballkanin Perëndimor.

Delegacioni dhe ndërtesat e tjera zyrtare dhe monumentet në Shkup u ndriçuan me ngjyrë portokalle më 25 nëntor, duke dërguar një mesazh simbolik për një të ardhme pa dhunë.

Rimagjinimi i arsimit dhe bërja e tij më të mirë pas pandemisë së Covid-19 ishte tema e diskutimit midis nxënësve dhe përfaqësuesve të qeverisë, BE-së dhe UNICEF-it në Shkup.

 

Në takim Kryeministri Zaev e falënderoi ambasadorin Gir për ndihmën e Bashkimit Evropian për tejkalimin e pandemisë me KOVID-19, me anë të ndihmës së dhënë humanitare dhe mbështetjen financiare.

Pages