Delegacioni i Bashkimit Europian në Republikën
e Maqedonisë së Veriut

Projektet në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë

Asistenca e BE-së synon ta ndihmojë vendin që të përmbushë reformat e planifikuara të nevojshme për të marrë anëtarësimin në BE.